okładka pierwszego tomu Biblioteki Dukielskiej

Tom I – „Monografia Dukli” Emmanuel Swieykowski
„Studya do historyi sztuki i kultury wieku XVIII w Polsce. T. 1, Monografia Dukli : z trzema tablicami w heliograwurze i 38 illustracyami w tekscie wedle oryginalnych zdjęć autora”

Reedycja „Monografii Dukli” Emmanuela Swieykowskiego (1874-1909) jest pierwszym tomem „Biblioteki Dukielskiej”, wydanym z zachowaniem oryginalnej pisowni i warsztatu naukowego autora. Dzieło to przynależy do kanonu opracowania szczegółowego z zakresu historii, sztuki i kultury. Jest to pierwsze większe opracowanie poświęcone sztuce rokoka w Polsce i pierwsza polska książka historyczno-artystyczna ilustrowana obficie zdjęciami fotograficznymi wykonanymi przez autora. Książka przedstawia zespół zabytków w Dukli: kościół parafialny, kościół Bernardynów i pałac Mniszchów. Monografia Dukli zasługuje na szczególną uwagę nie tylko ze względu na miejsce w dziejach polskiej historiografii artystycznej. Choć została wydana przed wiekiem, zwiera wciąż aktualne i ważne informacje szczegółowe na temat dukielskich zabytków.

Format 156 x 230 mm, oprawa miękka, druk jednobarwny, 209 stron, Wyd. Mitel, Dukla 1997.

Cena w Informacji Turystycznej w Dukli: 21 zł

Ostatnie egzemplarze!

okładka II tomu Tom II – „Dukla miasto na rubieżach Rzeczypospolitej. Zarys dziejów Dukli do 1939 roku” Jadwiga Morawska

Tom II – „Dukla miasto na rubieżach Rzeczypospolitej. Zarys dziejów Dukli do 1939 roku” Jadwiga Morawska

Jest to praca magisterska Jadwigi Morawskiej, nauczyciela historii w dukielskim liceum, wydana jako II tom Biblioteki Dukielskiej. To pierwsze tego typu obszerne opracowanie historyczne o ponad 650-letnij historii Dukli tej odległej i tej bliższej, czyli od pierwszej znanej wzmianki historycznej, aż do wybuchu II wojny światowej.

Format 165×235 mm, oprawa twarda, druk jednobarwny, 152 strony, 44 ilustracje, Wyd. „RUTHENUS”, Dukla 2008.

Cena w Informacji Turystycznej w Dukli: 21 zł

Nakład wyczerpany!

okładka Błogosławiony Jan z Dukli

Tom III – „Błogosławiony Jan z Dukli. Wspomnienia z jego życia i czci pośmiertnej” o. Czesław Bogdański

O. Czesław Bogdański był gwardianem Klasztoru Błogosławionego Jana z Dukli. Kończąc swoje dzieło w grudniu 1902 r. napisał:
„A teraz idź książeczko moja w świat szeroki! Do pańskich pałaców, w domy obywatelskie, w koła inteligencyj, w sfery robotnicze i pod strzechy wieśniacze, wznoś znajomość cnót i życia tego błogosławionego Rodaka. Rozszerzaj cześć Jego, stań się tą drobniutką iskierką, z której za wolą Bożą może rozbłyśnie kiedyś wielka chwała kanonizacyi!”

Reprint wydania z 1903 r., format 165×235 mm, oprawa twarda, druk jednobarwny, 80+XXI stron, 20 ilustracji, Wyd. „RUTHENUS”, Krosno–Dukla 2009.

Cena w IT w Dukli: 21 zł

Ostatnie sztuki!

Tom IV – „Zarys dziejów dukielskiej poczty” Janusz Kubit

Z książki możemy dowiedzieć się o historii poczty, historii poczty polskiej i szczegółowo o historii dukielskiej poczty. Poczta w Dukli została otwarta 1 kwietnia 1773 roku przez władze austriackie. Była to początkowo poczta zmilitaryzowana. Wcześniej na Podkarpaciu oficjalna, rządowa poczta nie istniała. Korespondencja była przekazywana przez kupców prowadzących liczne interesy na Węgrzech. Dukielska poczta mimo wielu zakrętów historii przetrwała. Książka zawiera wzory pieczęci historycznych używanych w dukielskim Urzędzie Pocztowym i unikatowe fotografie.

Format 165×235 mm, oprawa twarda, druk jednobarwny, 164 strony, Wyd. „RUTHENUS”, Dukla 2010.

Cena w IT w Dukli: 21 zł

Tom V – „Pamiętniki pustelnika” br. January Wilk

Brat January Wilk był najdłużej przebywającym zakonnikiem w klasztorze oo. Bernarynów w Dukli, spędzając na dukielskiej ziemi 34 lata. Puszczą opiekował się 10 lat. Był fotografem – należał do Warszawskiego Towarzystwa Fotograficznego, pisał artykuły i publikował swoje zdjęcia w przedwojennym miesięczniku „Wiadomości fotograficzne”. Zostawił po sobie wiele zdjęć klasztoru i Pustelni Św. Jana. Opisał swoje wspomnienia, które opublikowano w 2010 roku wydając V tom Biblioteki Dukielskiej – „Pamiętniki Pustelnika”
Autor tego dzieła – pustelnik z „puszczy” świętego Jana z Dukli, opowiada w swoim pamiętniku przede wszystkim o sprawach życia duchowego. Przedstawia swoje dzieciństwo i początkowy okres życia zakonnego, opowiada o doświadczeniu związanym z przebywaniem na Pustelni św. Jana z Dukli. Czyni to w sposób ujmujący czytelnika mieszanką prostoty, pogody, wiary i humoru. Lektura ta niesie radość i zachęca do pogodniejszego patrzenia na świat.
Format 165×235 mm, oprawa twarda, druk jednobarwny, 124 strony, 25 ilustracji, Wyd. „RUTHENUS”, Dukla 2010.

NAKŁAD WYCZERPANY

Możliwość zakupu książki w kiosku przy Sanktuarium Św. Jana z Dukli.

Tom VI – „Mecenat kulturalny Jerzego Augusta Wandalina Mniszcha w Dukli” Aleksandra Żółkoś

Autorką jest kustosz muzeum Historycznego-Pałac w Dukli. Publikacja przybliża działalność mecenasowską magnackiego rodu Mniszów w Dukli. O znaczeniu i roli historycznej, a także architekturze miasta, w dużej mierze zdecydował ostatni sukcesor linii dukielskiej Mniszchów – Jerzy Augustyn Wandalin, marszałek nadworny koronny, generalny starosta wielkopolski, kasztelan krakowski, znacząca osobistość epoki saskiej i części czasów stanisławowskich. To za jego sprawą i jego żony Marii Amalii z Bruhlów (córki Henryka Bruhla, ministra skarbu na dworze Augusta III) Dukla w II połowie XVIII w. przeżyła swój okres świetności. Ich rezydencja pełniła rolę ważnego ośrodka kulturalnego w ówczesnej Polsce. Mniszchowie wpisali Duklę na karty historii sztuki, architektury, ogrodnictwa, teatru, bibliotek polskich. W kręgu mecenatu kulturalnego Mniszchów powstawały wspaniałe fundacje sakralne w Dukli: m.in. obiekty związane z kultem św. Jana z Dukli oraz rokokowy kościół pw. Św. Marii Magdaleny, nazywany perłą rokoko.
Książka oparta została na obszernej bazie źródłowej i opracowaniach historycznych. Podstawę stanowiły rękopisy z archiwum Mniszchów, a także literatura pamiętnikarska i historyczna. Książka ukazuje czytelnikowi wiele do tej pory nieznanych lub mało znanych faktów z okresu największej świetności Dukli w XVIII wieku.

Format 165×235 mm, oprawa twarda, druk jednobarwny, 232 strony + wkładka ilustracyjna, Wyd. „RUTHENUS”, Dukla 2011.

Cena w IT w Dukli: 30 zł

Tom VII – „Przełęcz dukielska we wrześniu 1939 roku” Janusz Kubit

Książka ta przybliża m.in. dzieje formowania się granicy państwowej w rejonie Przełęczy Dukielskiej po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. i jej ochronę w okresie międzywojennym. Opracowanie historyczne “Przełęcz Dukielska we wrześniu 1939 roku” przybliża dzieje formowania się granicy państwowej po odzyskaniu niepodległości w 1918roku i jej ochronę w okresie międzywojennym. Ponadto można się zapoznać z historią dwóch batalionów Wojska Polskiego, sformowanych dla tworzonej naprędce Armii “Karpaty”, dla obrony południowej granicy ze Słowacją i Węgrami. Dowiadujemy się także o obronie Dukielszczyzny z udziałem II batalionu 2 pp KOP “Karpaty” i Batalionu Obrony Narodowej “Krosno” i dalszych losach obrońców przesmyku dukielskiego; tak podczas kampanii wrześniowej; jak i po jej zakończeniu.

Format 165×235 mm, oprawa twarda, szyta, druk jednobarwny, 160 stron + 32 strony wkładki ilustracyjnej, Wyd. „RUTHENUS”, Dukla 2012.

Cena w IT w Dukli: 27 zł

Tom VIII – „Głojsce dawniej i dziś” Rafał Fornal

Książka jest zarysem historii wsi – tej dawnej i najnowszej. Autor, pochodzący z Głojsc, opisuje zwyczaje i obrzędy, które powoli odchodzą w niepamięć. Publikacja jest więc próbą ocalenia “okruchów pamięci” z przeszłości. W książce umieszczono wiele zdjęć archiwalnych oraz fotografii współczesnych w większości wykonanych przez autora, które przeniosą Czytelnika w opisywane miejsca, w tamten czas.

Format 165×235 mm, oprawa twarda, 136 stron, druk wielobarwny, ilustracje, Wyd. „RUTHENUS”, Krosno 2013.

Cena w IT w Dukli: 21 zł

Tom IX – „Dolina Śmierci” Konrad Sikora

To poemat, który przedstawia nam autor, jako próbę rozliczenia się z wydarzeniem sprzed siedemdziesięciu lat, brzemiennym w skutki dla ziemi dukielskiej i preszowskiej. Okazją do wydania utworu była 70 rocznica Operacji Karpacko-Dukielskiej. „Dolina Śmierci” stawia nas na styku historii i filozofii, w swoisty sposób wyciągając wnioski z lekcji, której udzielają dzieje.

Format 165×235 mm, oprawa twarda, 328 stron, druk jednobarwny, Wyd. „RUTHENUS”, Dukla 2014.

Cena w IT w Dukli: 30 zł

Tom X – „Iwla – miejsce i ludzie” ks. Ryszard Szwast

Publikacja została napisana przez księdza, który pochodzi z Iwli i który chętnie powraca do swojej miejscowości. Opracowanie dotyczy przede wszystkim mieszkańców Iwli z lat 1782-1931 i jest przygotowane w oparciu o księgi metrykalne oraz historię Gminy Iwla w latach 1926-1934, opisaną na podstawie protokołów z posiedzeń Rady Gminy. Autor zaprezentował wiele aspektów życia mieszkańców wsi, samej miejscowości oraz jej zabudowy.

Format 165×235 mm, oprawa twarda, 807 + 24 strony wkładki ilustracyjnej, druk jednobarwny, Wyd. „RUTHENUS”, Dukla 2014.

Cena w IT w Dukli: 80 zł