Tom VI – „Mecenat kulturalny Jerzego Augusta Wandalina Mniszcha w Dukli” Aleksandra Żółkoś

Autorką jest kustosz muzeum Historycznego-Pałac w Dukli. Publikacja przybliża działalność mecenasowską magnackiego rodu Mniszów w Dukli. O znaczeniu i roli historycznej, a także architekturze miasta, w dużej mierze zdecydował ostatni sukcesor linii dukielskiej Mniszchów – Jerzy Augustyn Wandalin, marszałek nadworny koronny, generalny starosta wielkopolski, kasztelan krakowski, znacząca osobistość epoki saskiej i części czasów stanisławowskich. To za jego sprawą i jego żony Marii Amalii z Bruhlów (córki Henryka Bruhla, ministra skarbu na dworze Augusta III) Dukla w II połowie XVIII w. przeżyła swój okres świetności. Ich rezydencja pełniła rolę ważnego ośrodka kulturalnego w ówczesnej Polsce. Mniszchowie wpisali Duklę na karty historii sztuki, architektury, ogrodnictwa, teatru, bibliotek polskich. W kręgu mecenatu kulturalnego Mniszchów powstawały wspaniałe fundacje sakralne w Dukli: m.in. obiekty związane z kultem św. Jana z Dukli oraz rokokowy kościół pw. Św. Marii Magdaleny, nazywany perłą rokoko.
Książka oparta została na obszernej bazie źródłowej i opracowaniach historycznych. Podstawę stanowiły rękopisy z archiwum Mniszchów, a także literatura pamiętnikarska i historyczna. Książka ukazuje czytelnikowi wiele do tej pory nieznanych lub mało znanych faktów z okresu największej świetności Dukli w XVIII wieku.

Format 165×235 mm, oprawa twarda, druk jednobarwny, 232 strony + wkładka ilustracyjna, Wyd. „RUTHENUS”, Dukla 2011.

Cena w IT w Dukli: 30 zł

Comments are closed.