Biblioteka Publiczna w Dukli

Armii Krajowej 1

38-450 Dukla

telefon: +48 13 433 01 36

e-mail: biblioteka@dukla.pl

strona internetowa: http://biblioteka.dukla.pl/