Imprezy cykliczne Gminy Dukla

Dni Dukli
DUKLA WOLF RACE
Od Rusal do Jana
Kermesz w Olchowcu
Dni Kultury Żydowskiej
Galicyjskie Spotkania Motocyklowe
Spotkania folklorystyczne - Zachować dla przyszłych pokoleń
Rodzinny Tabor w Zawadce Rymanowskiej
Międzynarodowy Przegląd Chórów Kościelnych i Cerkiewnych
Sobótki
Dożynki
Odpust w parafii św. Jana z Dukli