Cerkiew Narodzenia Bogurodzicy w Zawadce Rymanowskiej

Cerkiew Narodzenia Bogurodzicy w Zawadce Rymanowskiej

Cerkiew w Zawadce Rymanowskiej dawniej była świątynią grekokatolicką, obecnie jest kościołem Narodzenia Najświętszej Marii Panny. Pierwsza cerkiew została wzniesiona prawdopodobnie w XVI w., obecna pochodzi z 1855. W 1931 była remontowana.…

Cerkiew pw. Przeniesienia Relikwii św. Mikołaja w Olchowcu z XVIII w.

Cerkiew pw. Przeniesienia Relikwii św. Mikołaja w Olchowcu z XVIII w.

Pierwsza cerkiew  w Olchowcu powstała lub została przeniesiona z innej miejscowości w 1792 roku. Jeden z jej trzech dzwonów do dnia dzisiejszego znajduje się w świątyni wybudowanej na miejscu rozebranej w 1934…

Cerkiew grekokatolicka pw. Narodzenia Bogurodzicy w Trzcianie

Cerkiew grekokatolicka pw. Narodzenia Bogurodzicy w Trzcianie

Cerkiew w Trzcianie jest świątynią z II poł. XVII wieku, murowana, orientowana na planie trójdzielnym. Od zachodu dobudowano kruchtę. W dzwonnicy XVI-wieczne dzwony. W świątyni znajduje się ikonostas z XIX w.…

Cerkiew Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Tylawie

Cerkiew w Tylawie dawniej była cerkwią grekokatolicką, a następnie prawosławną, która była użytkowana po II wojnie światowej przez Kościół rzymskokatolicki. Cerkiew w Tylawie została wzniesiona w 1787 r. Po schizmie tylawskiej…

Cerkiew w Zyndranowej pw. Św. Mikołaja z 1985 roku

Cerkiew w Zyndranowej pw. Św. Mikołaja z 1985 roku

Obecna cerkiew w Zyndranowej wzniesiona w latach 1983–1985, poświęcona w sierpniu 1985, była pierwszą świątynia zbudowaną na Łemkowszczyźnie po II wojnie światowej. Budowla jest murowana, trójdzielna (kruchta, nawa, prezbiterium), w…

załaduj więcej