“Droga do zdrowia”

„Droga do zdrowia” jest efektem współpracy gminy Dukla i Fundacji PZU, w ramach której, przy żółtym szlaku pieszym Dukla-Chyrowa (Główny Szlak Beskidzki) w kierunku tzw. “Trójkąta”, powstało miejsce do aktywnego spędzania wolnego czasu, wyposażone w drewniane urządzenia do ćwiczeń oraz miejsce rekreacyjno-edukacyjne z wiatą, miejscem na ognisko i podestem widokowym.

Ścieżka “Droga do zdrowia” rozpoczyna się przy obiektach MOSiR Dukla, zlokalizowanych przy ul. Armii Krajowej (więcej informacji o ścieżce: KLIKNIJ TU).

Schemat miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego Chyczki:

Miejsce rekreacyjno-wypoczynkowe Chyczki tworzy drewniana altana z miejscem na ognisko, kącik edukacyjny, w którym można dowiedzieć się o atrakcjach turystycznych gminy Dukla, o osobliwościach przyrodniczych i najczęściej występujących grzybach i drzewach w Beskidzie Dukielskim; drewniane urządzenia do ćwiczeń, podest widokowy, z którego można podziwiać panoramę Dukli oraz krzyż upamiętniający 1050-tą rocznicę Chrztu Polski.