Bogaty w tym roku program Inauguracji V Rodzinnego Taboru 1 lipca:

Koncert
“Czas pieśni – pieśń w czasie”
Zabierzemy widzów w muzyczną podróż przez dawny repertuar dzisiejszego Podkarpacia. Prezentacja śpiewów wywodzących się z żywej tradycji południowo-wschodniej Polski pomieści wybrane pieśni obrzędowe cyklu agrarnego i liturgicznego: zimowe, wiosenne, letnie i jesienne. Zaglądniemy na dawne wesele i przedsoborową sumę. Zaśpiewamy to, co śpiewano przy kołysce i trumnie. Wśród utworów znajdą się i takie, które “ożyją” po raz pierwszy od kilkudziesięciu lat. Wśród wykonawców – kilkoro śpiewaków jak najbardziej tradycyjnych, miejscowych. Zaśpiewają też młodzi: Śpiewacy z Przemyskiego, Zosienki z Krosna, na lirze zagra (i zaśpiewa) znakomity przedstawiciel młodego pokolenia wykonawców tradycyjnych – Stanisław Nogaj. Śpiewy zabrzmią w przestrzeni dawnej cerkwi w Zawadce Rymanowskiej, po niedzielnej mszy świętej. Większość zaprezentowanych utworów zaczerpniemy ze zbiorów fonograficznych Bartosza Gałązki. Zapraszamy bardzo zaraz po mszy św. w Zawadce Rymanowskiej.
cymbały i cymbaliści

Targ tradycji
Na targu znajdziecie rękodzieło tradycyjne i inspirowane tradycją oraz regionalne potrawy przygotowane przez gospodarzy z Zawadki Rymanowskiej.

Będą także bezpłatne konsultacje chustowe (zapisy: taborwzawadce@gmail.com)

Wystawa “Poczet cymbalistów Polskich” Katarzyny Żytomirskiej i spotkanie cymbalistą i budowniczym cymbałów Stanisławem Szajną dotyczące budowania cymbałów, prezentacja cymbałów jego autorstwa i pokaz gry.

Potańcówka
Kapela Ludowa Zastawnych, Witold Roy Zalewski i kapela Karuzela grać będą od godz. 16 do 19.

https://www.rodzinnytabor.org/inauguracja-rodzinnego-taboru-1-lipca.html