Tytuł projektu: Dukla – Svidník 360o

Gmina Dukla otrzymała dofinansowanie i realizuje projekt „Dukla – Svidnik 360o” Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności transgranicznego szlaku rowerowego „Beskidzkie Muzea” po stronie polskiej i słowackiej. W ramach projektu zostanie wykonana w Dukli, Cergowej i Zboiskach 16 przystankowa ścieżka historyczno-przyrodnicza „Po Dukli” o długości 13,5 km obejmująca atrakcje przyrodnicze i historyczne. Na ścieżce przy przystankach  powstanie mała infrastruktura turystyczna: tablice informacyjne, samoobsługowa stacja naprawy rowerów, stacja ładowania małej elektromobilności: rowerów, smartfonów, zostanie zakupionych 8 rowerów górskich i 2 rowery elektryczne, powstanie wypożyczalnia rowerów, a na wieży widokowej, na górze Cergowej zostanie zainstalowana luneta panoramiczna. W ramach projektu powstanie nowy e-produkt – Prezentacja Dukla – Svidnik 360/VR tj. rozbudowany system promocji transgranicznego szlaku rowerowego „Beskidzkie Muzea” – powstanie interaktywna ścieżka po Dukli i muzeach w Dukli, Zyndranowej, Olchowcu i Svidniku z wykorzystaniem aplikacji WEB i offline stworzona na bazie panoram sferycznych z drona i ziemi. Wydanie zostanie informator tradycyjny trójjęzyczny (polsko, angielsko, słowacki): Ścieżka historyczno-przyrodnicza „Po Dukli”.

Wartość projektu: 65 360,74€, w tym Gminy Dukla – partnera wiodącego:  29 092,08€ – 44,51%, w tym udział środków z EFRR: 33 000,63€ – 50,49%, środki z budżetu państwa: 3 268,03€ – 5%. Partner słowacki – Mesto Svidnik (bezfinansowy).

Termin realizacji projektu: 1.05.2021- 31.03.2022 r.

Projekt „Dukla – Svidnik360o” realizowany przez gminę Dukla – partnera wiodącego i Mesta Svidník – partnera słowackiego jest współfinansowany przez Program Współpracy Transgranicznej INTERREG VA Polska – Słowacja 2014-2020.