Obecna cerkiew w Zyndranowej wzniesiona w latach 1983–1985, poświęcona w sierpniu 1985, była pierwszą świątynia zbudowaną na Łemkowszczyźnie po II wojnie światowej. Budowla jest murowana, trójdzielna (kruchta, nawa, prezbiterium), w stylu łemkowskim.

Pierwsza wzmianka o cerkwi pochodzi z 1581 roku, gdzie w ilustracji podatkowej wymieniony jest pop ruski z cerkwi. Z przekazów ustnych wynika, że pierwsza cerkiew została zbudowana w górnym końcu wsi pod lasem. W wieku XIX postawiono nową drewnianą cerkiew o konstrukcji zrębowej, pięciu kopułach, bogatym wystrojem wnętrz i pięknym ikonostasem. Obok zbudowano murowaną dzwonnicę z czterema zakupionymi przez emigrantów z USA i Kanady dzwonami, które zostały zabrane przez Niemców i dowódcę WOP. Po wojnie i po Akcji Wisła nieremontowana cerkiew niszczała, a za prowadzenie jakichkolwiek prac groziły sądy i kolegia. Uratowano część ikonostasu i wyposażenia, przechowując je w budynku gospodarczym przy szkole, w domach prywatnych, a reszta została rozkradziona, w tym rząd ikonostasu Deesis. Ruiny cerkwi rozebrano w 1962 roku. W 1983 roku rozpoczęto budowę nowej murowanej świątyni.

GPS

49°26’17.6″N 21°42’44.0″E

Comments are closed.