Tom IV – „Zarys dziejów dukielskiej poczty” Janusz Kubit

Z książki możemy dowiedzieć się o historii poczty, historii poczty polskiej i szczegółowo o historii dukielskiej poczty. Poczta w Dukli została otwarta 1 kwietnia 1773 roku przez władze austriackie. Była to początkowo poczta zmilitaryzowana. Wcześniej na Podkarpaciu oficjalna, rządowa poczta nie istniała. Korespondencja była przekazywana przez kupców prowadzących liczne interesy na Węgrzech. Dukielska poczta mimo wielu zakrętów historii przetrwała. Książka zawiera wzory pieczęci historycznych używanych w dukielskim Urzędzie Pocztowym i unikatowe fotografie.

Format 165×235 mm, oprawa twarda, druk jednobarwny, 164 strony, Wyd. „RUTHENUS”, Dukla 2010.

Cena w IT w Dukli: 21 zł

Comments are closed.