Tom VII – „Przełęcz dukielska we wrześniu 1939 roku” Janusz Kubit

Książka ta przybliża m.in. dzieje formowania się granicy państwowej w rejonie Przełęczy Dukielskiej po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. i jej ochronę w okresie międzywojennym. Opracowanie historyczne “Przełęcz Dukielska we wrześniu 1939 roku” przybliża dzieje formowania się granicy państwowej po odzyskaniu niepodległości w 1918roku i jej ochronę w okresie międzywojennym. Ponadto można się zapoznać z historią dwóch batalionów Wojska Polskiego, sformowanych dla tworzonej naprędce Armii “Karpaty”, dla obrony południowej granicy ze Słowacją i Węgrami. Dowiadujemy się także o obronie Dukielszczyzny z udziałem II batalionu 2 pp KOP “Karpaty” i Batalionu Obrony Narodowej “Krosno” i dalszych losach obrońców przesmyku dukielskiego; tak podczas kampanii wrześniowej; jak i po jej zakończeniu.

Format 165×235 mm, oprawa twarda, szyta, druk jednobarwny, 160 stron + 32 strony wkładki ilustracyjnej, Wyd. „RUTHENUS”, Dukla 2012.

Cena w IT w Dukli: 27 zł

Comments are closed.