Tom V – „Pamiętniki pustelnika” br. January Wilk

Brat January Wilk był najdłużej przebywającym zakonnikiem w klasztorze oo. Bernarynów w Dukli, spędzając na dukielskiej ziemi 34 lata. Puszczą opiekował się 10 lat. Był fotografem – należał do Warszawskiego Towarzystwa Fotograficznego, pisał artykuły i publikował swoje zdjęcia w przedwojennym miesięczniku „Wiadomości fotograficzne”. Zostawił po sobie wiele zdjęć klasztoru i Pustelni Św. Jana. Opisał swoje wspomnienia, które opublikowano w 2010 roku wydając V tom Biblioteki Dukielskiej – „Pamiętniki Pustelnika”
Autor tego dzieła – pustelnik z „puszczy” świętego Jana z Dukli, opowiada w swoim pamiętniku przede wszystkim o sprawach życia duchowego. Przedstawia swoje dzieciństwo i początkowy okres życia zakonnego, opowiada o doświadczeniu związanym z przebywaniem na Pustelni św. Jana z Dukli. Czyni to w sposób ujmujący czytelnika mieszanką prostoty, pogody, wiary i humoru. Lektura ta niesie radość i zachęca do pogodniejszego patrzenia na świat.
Format 165×235 mm, oprawa twarda, druk jednobarwny, 124 strony, 25 ilustracji, Wyd. „RUTHENUS”, Dukla 2010.

NAKŁAD WYCZERPANY

Możliwość zakupu książki w kiosku przy Sanktuarium Św. Jana z Dukli.

Comments are closed.