Tom II – „Dukla miasto na rubieżach Rzeczypospolitej. Zarys dziejów Dukli do 1939 roku” Jadwiga Morawska

Jest to praca magisterska Jadwigi Morawskiej, nauczyciela historii w dukielskim liceum, wydana jako II tom Biblioteki Dukielskiej. To pierwsze tego typu obszerne opracowanie historyczne o ponad 650-letnij historii Dukli tej odległej i tej bliższej, czyli od pierwszej znanej wzmianki historycznej, aż do wybuchu II wojny światowej.

Format 165×235 mm, oprawa twarda, druk jednobarwny, 152 strony, 44 ilustracje, Wyd. „RUTHENUS”, Dukla 2008.

Cena w Informacji Turystycznej w Dukli: 21 zł

Nakład wyczerpany!

Comments are closed.