Tom I – „Monografia Dukli” Emmanuel Swieykowski
„Studya do historyi sztuki i kultury wieku XVIII w Polsce. T. 1, Monografia Dukli : z trzema tablicami w heliograwurze i 38 illustracyami w tekscie wedle oryginalnych zdjęć autora”

Reedycja „Monografii Dukli” Emmanuela Swieykowskiego (1874-1909) jest pierwszym tomem „Biblioteki Dukielskiej”, wydanym z zachowaniem oryginalnej pisowni i warsztatu naukowego autora. Dzieło to przynależy do kanonu opracowania szczegółowego z zakresu historii, sztuki i kultury. Jest to pierwsze większe opracowanie poświęcone sztuce rokoka w Polsce i pierwsza polska książka historyczno-artystyczna ilustrowana obficie zdjęciami fotograficznymi wykonanymi przez autora. Książka przedstawia zespół zabytków w Dukli: kościół parafialny, kościół Bernardynów i pałac Mniszchów. Monografia Dukli zasługuje na szczególną uwagę nie tylko ze względu na miejsce w dziejach polskiej historiografii artystycznej. Choć została wydana przed wiekiem, zwiera wciąż aktualne i ważne informacje szczegółowe na temat dukielskich zabytków.

Format 156 x 230 mm, oprawa miękka, druk jednobarwny, 209 stron, Wyd. Mitel, Dukla 1997.

Cena w Informacji Turystycznej w Dukli: 21 zł

Ostatnie egzemplarze!

Comments are closed.