“Biblioteka Dukielska” to seria cyklicznych wydawnictw historycznych, artystycznych i kulturalnych poświęconych Dukielszczyźnie.

Książki można nabyć w Informacji Turystycznej w Dukli, ul. 3 Maja 1 (zabytkowa kamienica) i w księgarni w rynku.
Książki „Dolina śmierci” i „Iwla”. Miejsce i ludzie” można również nabyć w Transgranicznym Centrum Wymiany Kulturalnej w Dukli, ul. Trakt Węgierski 38.
Istnieje również możliwość wypożyczenia książek w Bibliotece Publicznej w Dukli.

Zapraszamy do lektury!

„Biblioteka Dukielska” składa się obecnie z 17 tomów.

okładka pierwszego tomu Biblioteki Dukielskiej

Tom I – „Monografia Dukli” Emmanuel Swieykowski

Tom I – „Monografia Dukli” Emmanuel Swieykowski„Studya do historyi sztuki i kultury wieku XVIII w Polsce. T. 1, Monografia Dukli : z trzema tablicami w heliograwurze i 38 illustracyami w…

okładka II tomu Tom II – „Dukla miasto na rubieżach Rzeczypospolitej. Zarys dziejów Dukli do 1939 roku” Jadwiga Morawska

Tom II – „Dukla miasto na rubieżach Rzeczypospolitej. Zarys dziejów Dukli do 1939 roku” Jadwiga Morawska

Tom II – „Dukla miasto na rubieżach Rzeczypospolitej. Zarys dziejów Dukli do 1939 roku” Jadwiga Morawska Jest to praca magisterska Jadwigi Morawskiej, nauczyciela historii w dukielskim liceum, wydana jako II…

okładka Błogosławiony Jan z Dukli

Tom III – „Błogosławiony Jan z Dukli. Wspomnienia z jego życia i czci pośmiertnej” o. Czesław Bogdański

Tom III – „Błogosławiony Jan z Dukli. Wspomnienia z jego życia i czci pośmiertnej” o. Czesław Bogdański O. Czesław Bogdański był gwardianem Klasztoru Błogosławionego Jana z Dukli. Kończąc swoje dzieło…

Tom IV – „Zarys dziejów dukielskiej poczty” Janusz Kubit

Tom IV – „Zarys dziejów dukielskiej poczty” Janusz Kubit

Tom IV – „Zarys dziejów dukielskiej poczty” Janusz Kubit Z książki możemy dowiedzieć się o historii poczty, historii poczty polskiej i szczegółowo o historii dukielskiej poczty. Poczta w Dukli została…

Tom V – „Pamiętniki pustelnika” br. January Wilk

Tom V – „Pamiętniki pustelnika” br. January Wilk

Tom V – „Pamiętniki pustelnika” br. January Wilk Brat January Wilk był najdłużej przebywającym zakonnikiem w klasztorze oo. Bernarynów w Dukli, spędzając na dukielskiej ziemi 34 lata. Puszczą opiekował się…

Tom VI – „Mecenat kulturalny Jerzego Augusta Wandalina Mniszcha w Dukli” Aleksandra Żółkoś

Tom VI – „Mecenat kulturalny Jerzego Augusta Wandalina Mniszcha w Dukli” Aleksandra Żółkoś

Tom VI – „Mecenat kulturalny Jerzego Augusta Wandalina Mniszcha w Dukli” Aleksandra Żółkoś Autorką jest kustosz muzeum Historycznego-Pałac w Dukli. Publikacja przybliża działalność mecenasowską magnackiego rodu Mniszów w Dukli. O…

Tom VII – „Przełęcz dukielska we wrześniu 1939 roku” Janusz Kubit

Tom VII – „Przełęcz dukielska we wrześniu 1939 roku” Janusz Kubit

Tom VII – „Przełęcz dukielska we wrześniu 1939 roku” Janusz Kubit Książka ta przybliża m.in. dzieje formowania się granicy państwowej w rejonie Przełęczy Dukielskiej po odzyskaniu niepodległości w 1918 r.…

Tom VIII – „Głojsce dawniej i dziś” Rafał Fornal

Tom VIII – „Głojsce dawniej i dziś” Rafał Fornal

Tom VIII – „Głojsce dawniej i dziś” Rafał Fornal Książka jest zarysem historii wsi – tej dawnej i najnowszej. Autor, pochodzący z Głojsc, opisuje zwyczaje i obrzędy, które powoli odchodzą…

Tom IX – „Dolina Śmierci” Konrad Sikora

Tom IX – „Dolina Śmierci” Konrad Sikora

Tom IX – „Dolina Śmierci” Konrad Sikora To poemat, który przedstawia nam autor, jako próbę rozliczenia się z wydarzeniem sprzed siedemdziesięciu lat, brzemiennym w skutki dla ziemi dukielskiej i preszowskiej.…

Tom X – „Iwla – miejsce i ludzie” ks. Ryszard Szwast

Tom X – „Iwla – miejsce i ludzie” ks. Ryszard Szwast

Tom X – „Iwla – miejsce i ludzie” ks. Ryszard Szwast Publikacja została napisana przez księdza, który pochodzi z Iwli i który chętnie powraca do swojej miejscowości. Opracowanie dotyczy przede…

Tom XI – “Święty Jan z Dukli. Cudotwórca wciąż aktualny” – O. Dobromił Maria Godzik OFM

Tom XI – “Święty Jan z Dukli. Cudotwórca wciąż aktualny” – O. Dobromił Maria Godzik OFM

Tom XI – “Święty Jan z Dukli. Cudotwórca wciąż aktualny” – O. Dobromił Maria Godzik OFM Książka została napisana przez O. Dobromiła Maria Godzika OFM i wydana w 602 rocznicę urodzin św. Jana z Dukli. Publikacja…

Tom XII – “Moje Łęki Dukielskie na przestrzeni dziejów” Henryk Kyc

Tom XII – “Moje Łęki Dukielskie na przestrzeni dziejów” Henryk Kyc

Tom XII – “Moje Łęki Dukielskie na przestrzeni dziejów” Henryk Kyc Biblioteka Dukielska wzbogaciła się o nowy, już XII tom pt. “Moje Łęki Dukielskie na przestrzeni dziejów” autorstwa Henryka Kyca.…

Tom XIII – “Dukla. Historia rozwoju przestrzennego do końca XVI wieku” Joanna Figurska-Dudek

Tom XIII – “Dukla. Historia rozwoju przestrzennego do końca XVI wieku” Joanna Figurska-Dudek

Tom XIII – “Dukla. Historia rozwoju przestrzennego do końca XVI wieku” Joanna Figurska-Dudek Publikacja o średniowiecznej Dukli jest pracą doktorską Autorki. Joanna Figurska Dudek przedstawia historię Dukli od czasów przedlokacyjnych…

Tom XIV – “Dukielskie historie” Janusz Kubit

Tom XIV – “Dukielskie historie” Janusz Kubit

Tom XIV – “Dukielskie historie” Janusz Kubit W lipcu 2020 roku ukazał się nakładem Gminy Dukla kolejny tom, XIV  Biblioteki Dukielskiej „Dukielskie historie” autorstwa Janusza Kubita. To zbiór 38 artykułów, publikowanych głównie…

Tom XV – “Dla wolności ginę – kontekst historyczny i kulturowy Konfederacji Barskiej” Muzeum Historyczne-Pałac w Dukli

Tom XV – “Dla wolności ginę – kontekst historyczny i kulturowy Konfederacji Barskiej” Muzeum Historyczne-Pałac w Dukli

Tom XV – “Dla wolności ginę – kontekst historyczny i kulturowy Konfederacji Barskiej” Muzeum Historyczne-Pałac w Dukli XV  tom Biblioteki Dukielskiej „Dla wolności ginę – kontekst historyczny i kulturowy Konfederacji Barskiej” ukazał…

Tom XVI – “Kalendarium zdarzeń różnych z Dukli i okolic” Jacek i Joanna Koszczanowie

Tom XVI – “Kalendarium zdarzeń różnych z Dukli i okolic” Jacek i Joanna Koszczanowie

Tom XVI – “Kalendarium zdarzeń różnych z Dukli i okolic” Jacek i Joanna Koszczanowie W grudniu 2021 roku Gmina Dukla wydała XVI tom Biblioteki Dukielskiej, cyklicznego wydawnictwa ukazującego się od…

Tom XVII – Równe – wieś w Beskidzie Niskim pod redakcją Bolesława Patli

Tom XVII – Równe – wieś w Beskidzie Niskim pod redakcją Bolesława Patli

Tom XVII – Równe – wieś w Beskidzie Niskim pod redakcją Bolesława Patli XVII tom Biblioteki Dukielskiej jest pracą zbiorową pod redakcją Bolesława Patli i składa się ze wstępu, 12…

Comments are closed.