Tel. 577 900 958, tit@dukla.pl, ul. 3 Maja 1, Dukla

Nie można wyświetlić obrazka Nie można wyświetlić obrazka Nie można wyświetlić obrazka
Nie można wyświetlić obrazka Nie można wyświetlić obrazka Nie można wyświetlić obrazka Nie można wyświetlić obrazka Nie można wyświetlić obrazka Nie można wyświetlić obrazka Nie można wyświetlić obrazka

Transgraniczna informacja turystyczna w Dukli

Tom XI – “Święty Jan z Dukli. Cudotwórca wciąż aktualny” – O. Dobromił Maria Godzik OFM

Książka została napisana przez O. Dobromiła Maria Godzika OFM i wydana w 602 rocznicę urodzin św. Jana z Dukli.

Publikacja została poświęcona osobie św. Jana z Dukli, a ściślej rozwojowi kultu, który zrodził się zaraz po jego śmierci. Oddawanie czci Janowi z Dukli przejawiało się w modlitewnych prośbach, kierowanych do Boga za przyczyną Pustelnika. Owocami tych modlitw były liczne łaski i cuda, w tym świadectwo cudu kanonizacyjnego, przedstawione w tej książce. Osobny rozdział poświęcony został różnego rodzaju modlitwom i ich formom, jakie kierowane są do Świętego. Publikacja zawiera także liczne ilustracje oraz wkładkę z reprodukcją malowideł pochodzących z kościoła św. Andrzeja we Lwowie: Cuda św. Jana z Dukli oraz Apoteoza św. Jana z Dukli (warsztat Jana Dziani alias Grosevalle’a).

Format 165×235 mm, oprawa twarda, druk wielobarwny, 228 stron, Wyd. „RUTHENUS”, Dukla 2016.

Cena w IT w Dukli:  35 zł

Copyright TIT Dukla 2016 design byEmka-Studio Emka-Studio