Wieża widokowa na Górze Cergowej

Wieża widokowa na Górze Cergowej

Góra Cergowa (zwana też Cergowską Górą lub Wielką Górą) znajduje się na południowy wschód od Dukli. Jej wysokość to 716 m n.p.m. Nie jest ona najwyższą górą Beskidu Niskiego, ale swoją tajemniczością, osobliwością i wyjątkowością przyciąga wielu turystów, a także…

Przydrożne krzyże i kapliczki

Przydrożne krzyże i kapliczki

Przydrożne krzyże i kapliczki są nierozerwalnie związane z krajobrazem Beskidu Niskiego. Obiekty te stanowią prawdziwe perły krajobrazu i nadają naszym wsiom i miasteczkom specyficzny klimat. Często są dziełem artystycznym i ciekawym obiektem architektonicznym. Stanowią pomnik historyczny, cenną informację o przeszłości i…

Targ w Dukli

Targ w Dukli

Targ w Dukli odbywa się w każdy czwartek i sobotę. Ponadto w każdą pierwszą sobotę miesiąca odbywa się giełda „staroci” na parkingu przy Białym Pałacu w Dukli – ul. 3 Maja. Nie jest to wydarzenie dla śpiochów. Kiedy wielkomiejskie galerie handlowe…

Wzgórze 534

Wzgórze 534

Podczas II wojny światowej od 8 września do 30 listopada 1944 r. w okolicach Przełęczy Dukielskiej, na styku Karpat Zachodnich i Wschodnich, rozegrała się wielka bitwa, którą nazwano Operacją Karpacko-Dukielską (inaczej Dukielsko-Preszowską). Najbardziej spektakularnym etapem walk był bitwa pancerna w…

Dolina Śmierci

Dolina Śmierci

W czasie II wojny światowej podczas operacji karpacko-dukielskiej od 12-14 września 1944 roku miała tu miejsce słynna górska bitwa pancerna. Toczyły się w tym miejscu szczególnie zacięte walki, w których obie strony poniosły duże straty. Przeszło tędy od Głojsc natarcie…

Wodospad w Iwli na potoku Iwełka

Wodospad w Iwli na potoku Iwełka

Wodospad w Iwli znajduje się w południowej części wsi na potoku Iwełka. Jest kilkumetrowej wysokości pomnikiem przyrody nieożywionej. Nad wodospadem kręcone były sceny do filmu „Wino truskawkowe”, oparte na opowiadaniach Andrzeja Stasiuka „Opowieści galicyjskie”. GPS 49°32’45.4″N 21°37’05.3″E

Grodzisko w Wietrznie

Grodzisko w Wietrznie

Odkrycia archeologiczne, jakich dokonano nad górną Jasiołką, w okolicach Wietrzna, dowodzą, że człowiek ze swoim osadnictwem dotarł tu dość wcześnie, bo już w epoce neolitu (4200-1700 lat p.n.e.), a także w epoce brązu i żelaza (1300 – 400 lat p.n.e.).…

Złota studzienka u stóp góry Cergowej

Złota studzienka u stóp góry Cergowej

Złota Studzienka jest miejscem kultu św. Jana z Dukli. Tradycja głosi, że tu właśnie rozpoczął on swe pustelnicze życie. Drewniana kaplica z figurką Świętego ochrania bijące tu źródło, któremu przypisuje się moc uzdrawiania chorych. Miejsce to licznie odwiedzają pielgrzymi. W pobliżu…

Miejsce rekreacyjno-wypoczynkowe “Chyczki”

Miejsce rekreacyjno-wypoczynkowe “Chyczki”

Punkt rekreacyjno-wypoczynkowy będący częścią tzw. “Drogi do zdrowia” zlokalizowany jest przy żółtym szlaku, który rozpoczyna się w Dukli i łączy się w Chyrowej z Głównym Szlakiem Beskidzkim (oznaczonym kolorem czerwonym). SCHEMAT DZIAŁKI Z URZĄDZENIAMI MIEJSCE AKTYWNEGO WYPOCZYNKU MIEJSCE EDUKACJI Przy…

Cmentarz choleryczny w Teodorówce

Cmentarz choleryczny w Teodorówce

Wielkie epidemie chorób – siały postrach, dziesiątkowały ludność, powodowały wyludnienie… Epidemia cholery zbierała swoje żniwa i w czasie gwałtownie rozszerzającej się zarazy pojawiał się problem z pochówkiem zmarłych. Liczba ofiar nie pozwalała na przeprowadzanie tradycyjnych pochówków, a cmentarze, na których…

Jaskinie

Jaskinie

Beskid Dukielski związany jest z licznymi niewielkimi jaskiniami o genezie wietrzeniowo-osuwiskowej lub tektonicznej. Najbardziej znane skupiska jaskiń to góra Cergowa (około dziesięciu jaskiń o długości nieprzekraczającej 50 m), Kilanowska Góra koło Lipowicy (kilkadziesiąt jaskiń, w tym dwie o długości powyżej…