Punkt rekreacyjno-wypoczynkowy będący częścią tzw. “Drogi do zdrowia” zlokalizowany jest przy żółtym szlaku, który rozpoczyna się w Dukli i łączy się w Chyrowej z Głównym Szlakiem Beskidzkim (oznaczonym kolorem czerwonym).

SCHEMAT DZIAŁKI Z URZĄDZENIAMI

MIEJSCE AKTYWNEGO WYPOCZYNKU

MIEJSCE EDUKACJI

Przy altanie znajduje się kącik edukacyjny. Na tablicach zamieszczone są informacje dotyczące atrakcji turystycznych Gminy Dukla, osobliwości przyrodniczych Beskidu Dukielskiego, atlas grzybów oraz drzew najczęściej występujących na tym terenie.

MIEJSCE RELAKSU I SCHRONIENIA

ALTANKA -spełnia dwie funkcje. Jest miejscem, w którym można spędzić wolny czas i odpocząć oraz jest schronieniem dla wędrowców, których złapie deszcz na szlaku. Przy wiacie znajduje się miejsce na ognisko.

PODEST WIDOKOWY – służy do podziwiania panoramy Dukli oraz malowniczych wzniesień Beskidu Niskiego, a także wzniesienia Franków, a szczególnie Wzgórza 534, które podczas operacji Karpacko-Dukielskiej było miejscem strategicznym, dlatego też toczono o nie zacięte boje. Amatorzy fotografii mogą wykorzystać ten obiekt, aby uchwycić piękne pejzaże.

MIEJSCE REFLEKSJI

KRZYŻ został postawiony w 2016 roku jako wotum wdzięczności za dar wiary chrześcijańskiej i upamiętnienia 1050-tej rocznicy Chrztu Polski. Krzyż wpisuje się w krajobraz i tradycję Dukli, miasteczka, z którego pochodził św. Jan z Dukli, do którego pielgrzymował Jan Paweł II.

Comments are closed.