Góra Cergowa (zwana też Cergowską Górą lub Wielką Górą) znajduje się na południowy wschód od Dukli. Jej wysokość to 716 m n.p.m. Mimo, że nie jest najwyższym szczytem Beskidu Dukielskiego jej trójgarbna sylwetka jest jej cechą charakterystyczną i rozpoznawalną. Wybudowana wieża stała się ważną atrakcją turystyczną regionu.

Nie jest to pierwsza tego typu budowla w tym miejscu, ponieważ na szczycie wznosiła się już wieża triangulacyjna, która służyła do pomiarów geodezyjnych, a w czasie II wojny światowej była wykorzystywana do obserwacji.

Gmina Dukla w 2016 roku jako inwestor zleciła wykonanie projektu, następnie przystąpiła do prac w terenie. Kształt platformy widokowej został zaczerpnięty z architektury dawnych obiektów wiertniczych typu „kanadyjskiego” znajdujących się na terenach kopalnianych w naszym regionie.

Wieża ma wysokość 21,72 m (do szczytu krokwi). Budowla wraz ze ścianami otwartymi jest zadaszona dachem wielospadowym. Posiada cztery poziomy użytkowe – przyziemie oraz trzy platformy pośrednie z miejscami stojącymi oraz platformę widokową z miejscami siedzącymi. Długość i szerokość całkowita bez okapu wynosi 9,48 x 9,48 mb. Wieża pokryta jest gontem. Maksymalna ilość osób jednorazowo przebywających w obrębie platformy widokowej nie powinna przekraczać 10 osób.

Jak dotrzeć na wieżę?

  • z Dukli – żółtym szlakiem przez wieś Cergową – przysiółek Zakluczyna (2,2 km)  Zakluczyna Parking – Góra Cergowa
  • z Jasionki – droga tzw. „Szczurkówka” (2,4 km)
  • z Lubatowej – Głównym Szlakiem Beskidzkim – czerwonym (3,4 km)
  • z Zawadki Rymanowskiej – żółtym szlakiem (3,3 km)
  • z Nowej Wsi – Głównym Szlakiem Beskidzkim – czerwonym (3,0 km) Wieża Widokowa Cergowa Z Zawadki Rymanowskiej

Wzgórze 534 nazywane jest również przez starszych mieszkańców okolic “Krwawym Wzgórzem”. Od 11 września 1944 r. toczyły się ciężkie walki o wzgórze 534. Kto miał wzgórze ten kontrolował szosę Dukla-Nowy Żmigród, mógł ostrzeliwać Duklę i okoliczne szosy. Walki o to strategiczne wzniesienie trwały w dzień i w nocy, kilkakrotnie przechodząc z rąk do rąk. Boje te, prowadzone przez 1 Brygadę Czechosłowacką, stały się symbolem walk na Przełęczy Dukielskiej. 9 września wzgórze zostało zdobyte przez oddziały 1 Korpusu Czechosłowackiego. W tym dniu Czechosłowacy zdobyli również Teodorówkę.

Obecnie na wzgórzu w Teodorówce znajduje się pomnik żołnierzy walczących na tym terenie w czasie Operacji Karpacko-Dukielskiej oraz malowniczy punkt widokowy z lunetą i planszami przybliżającymi okoliczne wzniesienia.

Miejsce widokowe na Chyczkach tworzy drewniana altana z miejscem na ognisko, kącik edukacyjny, w którym można dowiedzieć się o atrakcjach turystycznych gminy Dukla, o osobliwościach przyrodniczych i najczęściej występujących grzybach i drzewach w Beskidzie Dukielskim; drewniane urządzenia do ćwiczeń, podest widokowy, z którego można podziwiać panoramę Dukli oraz krzyż upamiętniający 1050-tą rocznicę Chrztu Polski.

Nazwa Głojsce najprawdopodobniej pochodzi od słowa “gwozd”, czyli las, na skraju którego została założona wieś. Wioska rozciąga się u stóp Góry Bikowej, opasana jest malowniczymi lasami, w których dominują buki, jawory, graby, świerki i jodły.

Szczyt Góry Bikowej jest miejscem widokowym, z którego można podziwiać panoramę Głojsc i okolicy., w szczególności Górę Cergową, Chyrową, Danię, Polanę, Łysą Górę, Franków, Grzywacką, a także miejscowości Duklę, Jasionkę, Teodorówkę, Iwlę i Kobylany.

Na szczycie Góry Bikowej znajduje się Krzyż Milenijny, do którego prowadzi oświetlona Droga Krzyżowa.

Więcej informacji można przeczytać w VIII tomie Biblioteki Dukielskiej: “Głojsce dawniej i dziś” Rafała Fornala.

https://it.dukla.pl/biblioteka-dukielska/