Transgraniczna Informacja Turystyczna w Dukli

Adres:
ul. 3 Maja 1
38-450 Dukla

Kontakt:
tel. +48 577 900 958
e-mail: tit@dukla.pl
facebook: https://www.facebook.com/dukla.it

            Informacja Turystyczna w Dukli służy promocji walorów turystycznych jakie znajdują się na terenie Beskidu Niskiego ze szczególnym uwzględnieniem Gminy Dukla, której położenie sprzyja rozwojowi ruchu turystycznego.

            Punkt informacji turystycznej udostępniony jest turystom:

w sezonie: od 1 maja do 31 października od wtorku do soboty w godzinach 8.00-16.00

poza sezonem turystycznym: od listopada do kwietnia od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7.00-15.00. 

W punkcie informacji dostępne są bezpłatne materiały promujące Gminę Dukla, czyli foldery, ulotki – wydawane przez gminę Dukla, a także mapy poglądowe, plany Dukli, wizytówki gospodarstw agroturystycznych, materiały jednostek działających w okolicach, gmin sąsiednich, promujących województwo podkarpackie oraz sąsiedni okres Svidnik, pozyskiwane na zasadzie „wymiany” między gminami sąsiadującymi, organizacjami zajmującymi się turystyką.  Dostępne są materiały w języku angielskim, niemieckim, ukraińskim i słowackim. W biurze można zakupić mapy turystyczne, przewodniki, publikacje Biblioteki Dukielskiej, albumy, publikacje regionalne, pocztówki, magnesy, kubki, medale okolicznościowe. Na miejscu turyści mogą również przybić pieczątkę, która jest potrzebna do zdobycia odznaki PTTK lub pełni funkcję pamiątkową.

Transgraniczna Informacja Turystyczna w Dukli w roku 2022 otrzymała 3 miejsce w XIV edycji Konkursu na Najlepsze Centrum Informacji Turystycznej w kategorii dwóch gwiazdek.

            Do zadań pracownika Informacji Turystycznej należy:

 • udzielanie informacji turystycznej w języku polskim i angielskim, m.in. o bazie noclegowej, gastronomicznej, rekreacyjnej, komunikacji, atrakcjach turystycznych, imprezach kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych, itp.
 • porada oraz pomoc turystom w sytuacjach nietypowych.
 • prowadzenie  ewidencji tzw. innych obiektów hotelarskich, przesyłanie zaktualizowanego wykazu innych obiektów hotelarskich do Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie oraz Starostwa Powiatowego w Krośnie.
 • współpraca z głównym specjalistą do spraw promocji w Gminie Dukla w zakresie realizacji zadań promocyjnych i pomoc przy miesięczniku  Dukla.pl, w tym robienie zdjęć podczas wydarzeń kulturalnych i sportowych.
 • badanie ruchu turystycznego – w 2018 i 2019 roku punkt informacji turystycznej odwiedziło ponad 4 000 osób z Polski, byli to  m.in. turyści ze Śląska, Warszawy, Krakowa, Pomorza, Rzeszowa, kuracjusze  przebywający w uzdrowisku w Iwoniczu Zdroju i Rymanowie, oraz zza granicy, m.in. turyści indywidualni oraz wycieczki zorganizowane, m.in. ze Stanów Zjednoczonych, turyści z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Ukrainy, Włoch, Czech, Słowacji, Hiszpanii, Skandynawii, Rosji, łącznie ok. 2000 osób. Głównym przedmiotem zainteresowania turystów była przyroda, operacja dukielsko – preszowska, kult św. Jana z Dukli, kultura łemkowska i żydowska, Dukla jako miasteczko historyczne, szlaki turystyczne – głównie beskidzki – czerwony. Dużym zainteresowaniem cieszyła się aktywna forma spędzania wolnego czasu, w tym szlaki rowerowe.  
 • Występowanie do instytucji zajmujących się turystyką o przekazanie nieodpłatnych materiałów promocyjnych do biura informacji turystycznej oraz zakup materiałów według rozpoznanego zapotrzebowania rynku.
 • uczestniczenie w imprezach promujących  gminę Dukla poprzez plenerowe stoisko Transgranicznej Informacji Turystycznej, przy którym można było uzyskać informacje turystyczne, otrzymać darmowe materiały promocyjne, jak również zakupić publikacje, czy też pamiątki, m.in., Dukla Wolf Race i Dukla Wolf Run, Dni Dukli, Kermesz w Olchowcu, Dni Kultury Żydowskiej, Cyklokarpaty.
 •  współpraca z MOSiR Dukla i Ośrodkiem Kultury w Dukli, z punktami informacji turystycznej (w Rymanowie Zdroju, Iwoniczu-Zdroju, Gorlicach, Krośnie, Sanoku) organizacjami, stowarzyszeniami, branżą turystyczną, studentami opiekującymi się chatkami studenckimi na terenie naszej gminy, oraz organizatorami wydarzeń turystycznych i kulturowych na terenie gminy.
 • Organizacja lekcji w przedszkolach, szkołach oraz w Klubach Seniora o atrakcjach turystycznych w Beskidzie Dukielskim, prezentacja “Dukla-Svidnik 360 stopni”.
 • Udział w targach turystycznych.
 • Prowadzenie profilu Transgranicznej Informacji Turystycznej w Dukli na portalu społecznościowym www.facebook.com. Na profilu zamieszczane są zdjęcia wykonane przez mieszkańców i turystów oraz przez pracowników urzędu, informacje o wydarzeniach kulturalnych i sportowych, działaniach związanych z turystyką, dodawane są ciekawostki historyczne, przyrodnicze i kulturowe.

Transgraniczna Informacja Turystyczna w Dukli rozpoczęła swoją działalność w styczniu 2006 roku w ramach realizowanego projektu pt. „Promocja i rozwój turystyki transgranicznej w Karpatach Wschodnich ze szczególnym uwzględnieniem Gminy Dukla i Okresu Svidnik”. Projekt realizowany był w okresie: styczeń 2006 – styczeń 2007, współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego IW Program INTERREG III PL – Słowacja 2004-2006.

Głównymi działaniami projektu było:
– utworzenie Transgranicznej Informacji Turystycznej w Dukli,
– utworzenie trójjęzycznej strony internetowej dotyczącej atrakcji turystycznych i bazy noclegowej gminy Dukla i Okresu Svidnik,
– wydanie informatora turystycznego: Transgraniczny Informator turystyczny Dukla – Svidnik,
– organizacja transgranicznego jarmarku turystycznego w Dukli „Poznajmy się – sąsiedzka oferta”,
– wydanie katalogu targowego,
– wyjazd studyjny dla dziennikarzy po gminie Dukla i Okresie Svidnik,
– wykonanie informacji wizualnej w mieście (tablice informacyjne, nazwy ulic).

Wartość całkowita projektu to 138 938,40 zł, w tym dofinansowanie z EFRR IW Program Interreg III PL – Słowacja 2004 – 2006 to 104 203,80 zł co stanowiło 75% wartości projektu, pozostałe 25% to wkład własny gminy Dukla. Partnerem ze strony słowackiej był Okres Svidnik.

Była to druga informacja turystyczna w powiecie krośnieńskim po Iwoniczu -Zdroju.

Punkt informacji turystycznej został zlokalizowany i udostępniony turystom w budynku poczekalni przy przystanku autobusowym, I piętro, ul. Trakt Węgierski 26a.

Pierwsza siedziba Transgranicznej Informacji Turystycznej w Dukli w budynku poczekalni autobusowej

W informacji turystycznej została zatrudniona jedna osoba, której uposażenie było finansowane z projektu, w czasie jego realizacji. Tą pierwszą osobą wyłonioną w drodze konkursu była Sabina Morawska (obecnie Morawska-Prus). Pracę podjęła od stycznia 2006 roku, ale oficjalne otwarcie Transgranicznej Informacji Turystycznej w Dukli przez Burmistrza Marka Góraka odbyło się 21 kwietnia 2006 r.

Oficjalne otwarcie Transgranicznej Informacji Turystycznej w Dukli przez Burmistrza Marka Góraka 21 kwietnia 2006 r.

Wśród przybyłych gości znaleźli się miedzy innymi: Wojciech Kodłubański – wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej w Warszawie, Stanisław Lis – wówczas przewodniczący Rady Miejskiej w Dukli, Agata Sarna – kierownik Oddziału Turystyki w Departamencie Promocji, Turystyki i Sportu, reprezentująca Marszałka Województwa Podkarpackiego, Michal Kost z z Obvodnego Uradu w Svidniku, Miron Mikita – dyrektor Regionalnej Rozwojowej Agentury w Svidniku, Józef Rodak – dyrektor Vojenskiego Muzeum w Svidniku, Jan Sołek – prezes Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, Zbigniew Braja – starosta krośnieński, Elżbieta Sikorska – prezes LOT „Beskid Niski” .

Uroczyste otwarcie Transgranicznej Informacji Turystycznej w Dukli 21 kwietnia 2006 r.

Podczas uroczystości wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej powiedział:

W obecnym czasie bez dobrze funkcjonującej informacji turystycznej nie ma rozwoju turystyki, która jest motorem rozwoju gospodarczego regionów. Dlatego też POT stawia na promowanie nowych placówek. …. Powstanie informacji turystycznej o charakterze transgranicznym to również wyraz dalekowzroczności władz samorządowych gminy Dukla.”

Sabina Morawska w biurze TIT w Dukli

Mimo, że wyposażenie placówki zakupione było w ramach realizowanego projektu, to pierwszy rok działalności punktu informacji był trudny, trzeba było organizować materiały, uczyć się, podpatrywać jak działają punkty informacji w innych miastach. Oznakowany został budynek, w którym mieści się punkt, również w mieście zostały rozmieszczone stosowne tablice informacyjne, ułatwiające turystom dotarcie do punktu IT.

Barbara Pudło z turystami, podczas Dni Dukli oraz podczas Światowych Dni Turystyki Województwa

Kiedy odeszła Sabina Morawska w punkcie informacji turystycznej zatrudniona została Barbara Pudło, również wyłoniona w ramach konkursu. Barbara Pudło zaczęła uczestniczyć w wyjazdach na targi turystyczne w: Gdańsku, Poznaniu, Rzeszowie i mniejszych lokalnych np. Rymanowie., w których początkowo nie uczestniczyliśmy samodzielnie, ale wspólnie z Lokalną Organizacją Turystyczną „Beskid Niski”, PROT i UM Województwa Podkarpackiego.

W grudniu 2013 roku Gmina Dukla złożyła wniosek i otrzymała dofinansowanie na „Modernizację punktu Informacji Turystycznej w Dukli poprzez zakup sprzętu komputerowego, urządzenia wielofunkcyjnego i powstania mini kafejki internetowej”. Wartość całkowita projektu wyniosła: 31 842,87 zł, w tym dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 413 wyniosło 21 425,87 zł tj. 67%. Pozostałe 33% to wkład własny gminy Dukla. Celem projektu była modernizacja punktu i utworzenie mini kafejki internetowej na dwa miejsca, z której turyści i mieszkańcy gminy mogą korzystać do dzisiaj nieodpłatnie. W ramach projektu zakupiono 3 laptopy, 2 biurka i krzesła do kawiarenki, doposażono również punkt w: laserowe urządzenie wielofunkcyjne, stojaki do eksponowania materiałów promocyjnych, stojaki na kartki pocztówkowe na biurko, dużą mapę ścienną gminy Dukla z uaktualnionymi na ówczesny czas szlakami turystycznymi, antyramy na zdjęcia, przygotowano do druku i wydrukowano 2 foldery: jeden promujący przyrodę, drugi architekturę cerkiewną.

Anna Chłopecka podczas Dni Kultury Żydowskiej na dukielskim rynku, podczas Dni Dukli oraz w trakcie turnieju w tenisa stołowego w drużynie z Agnieszką Matusik

W 2015 roku Barbara Pudło przeszła do Urzędu Miejskiego w Dukli, a do punktu informacji turystycznej przeprowadzony został konkurs, który wygrała Anna Chłopecka i pracuje tam do tej pory. Anna Chłopecka zmieniła stronę internetową i założyła profil facebook.com/dukla.it oraz na Instagramie.

Transgraniczna Informacja Turystyczna dzięki staraniom Anny Chłopeckiej weszła do Polskiego Systemu Informacji Turystycznej, posiada certyfikat, który przyznawany jest przez Polską Organizację Turystyczną.

Podczas nieobecności Anny Chłopeckiej znakomicie zastępowała ją Agnieszka Matusik. Uczestniczyła również w targach w: Wrocławiu, Szczecinie razem z Krystyna Boczar-Różewicz – gł. specjalistą ds. promocji.

Agnieszka Matusik podczas święta łemkowskiego Od Rusal do Jana, na targach turystycznych z Krystyną Boczar-Różewicz oraz podczas Dni Kultury Żydowskiej w Dukli

W lipcu 2022 roku Transgraniczna Informacja Turystyczna została przeniesiona do odnowionej zabytkowej kamienicy przy ul. 3 Maja, gdzie w dwóch pomieszczeniach został przeprowadzony remont. Utworzenie nowej siedziby było możliwe dzięki realizacji projektu: Adaptacja pomieszczeń w zabytkowej kamienicy na Informację Turystyczną przy ulicy 3 Maja 1 w Dukli, który będzie współfinansowany w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W większym lokalu zostało zlokalizowane biuro obsługi turystów wraz z bezpłatną kafejką internetową, natomiast w mniejszym lokalu znajduje się magazyn, przechowalnia bagażu oraz pomieszczenie sanitarno-socjalne. Całkowita wartość realizowanego projektu to 167 005,40 zł, w tym dofinansowanie ze środków zewnętrznych wyniesie 86 394,00 zł.

Oficjalne otwarcie nowej siedziby Transgranicznej Informacji Turystycznej w Dukli odbyło się 27 października 2024 roku. Uroczystości rozpoczęły się w Muzeum Historycznym-Pałac w Dukli, a zakończyła w nowej siedzibie przy ul. 3 Maja 1. Na uroczystości obecni byli burmistrz Dukli Andrzej Bytnar, Łukasz Piróg zastępca burmistrza, Piotr Świder sekretarz Gminy Dukla, Jolanta Bik skarbnik Gminy Dukla, Mariusz Folcik przewodniczący Rady Miejskiej w Dukli oraz Paweł Kuffner radny RM i Zenon Leńczyk – przewodniczący Zarządu Osiedla. Ponadto obecni byli Waldemar Półchłopek Dyrektor Muzeum Historycznego – Pałac w Dukli, Michał Szopa dyrektor, Zbigniew Żywiec Nadleśniczy Nadleśnictwa Dukla, przedstawicielki LGD Kraina Nafty: Natalia Kuliga –Helnarska – kierownik biura i Gabriela Liwacz oraz pracownice okolicznych informacji turystycznych z Jasła Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej w Jaśle, Krosna VisitKrosno oraz z sąsiedniego Svidnika Turistické informačné centrum Svidník. Na uroczystość przybyło również wiele osób, które z informacją turystyczną współpracują na co dzień, a także wszystkie panie, które pracowały  od początku funkcjonowania TIT, czyli od 2006 roku: Sabina Morawska – Prus, Barbara Pudło, Agnieszka Matusik. Uroczystość rozpoczęła, gości przywitała i przedstawiła program spotkania Krystyna Boczar-Różewicz gł. specjalista ds. promocji w Urzędzie Miejskim w Dukli. Anna Chłopecka przedstawiła historię informacji turystycznej oraz ostatni projekt pn. “Adaptacja pomieszczeń w zabytkowej kamienicy na Informację Turystyczną”, który obejmował przeniesienie biura na ul. 3 Maja w Dukli.

Następnie informacje o głównych atrakcjach turystycznych w Svidniku przedstawiła Martina Lazengova pracownica informacji turystycznej w Svidniku. Turystyczne piosenki związane tematycznie z Beskidem Niskim zaśpiewał zespół In Caelo, działający przy Ośrodku Kultury w Dukli, w trochę okrojonym składzie.

Po prezentacjach uczestnicy mogli posmakować tortu “turystycznego” autorstwa Śnieżki Krośniańskiej, na którym zamieszczone były słodkie miniatury atrakcji turystycznych Gminy Dukla oraz tradycyjnego jadła.

Następnie zaproszeni goście przeszli do nowej siedziby, aby tradycyjnie, uroczyście przeciąć wstęgę.

Nowa siedziba ma za zadanie promować walory turystyczne Beskidu Niskiego, a szczególnie Gminy Dukla.

W biurze można otrzymać darmowe materiały, oglądnąć wirtualną rzeczywistość na goglach VR oraz dowiedzieć się wielu ciekawych informacji o atrakcjach turystycznych, o szlakach, bazie gastronomicznej i noclegowej, wydarzeniach kulturalnych i wiele innych.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia Transgranicznej Informacji Turystycznej w Dukli.

🍀

Browar Dukla zaprasza Was na energetyczny koncert irlandzkiej muzyki, który odbędzie się 8 marca 2024 r. godz.: 19:00 w Restauracji Pub Browar Dukla w Rynku 18.

Banshee to występująca w irlandzkiej mitologii zjawa zwiastująca śmierć i nieszczęście. Zespół uzupełnił tę mitologię i stworzył SheeBan, która jako odwrotność banshee zwiastuje życie, radość i szczęście 🍀

Bilet wstępu 40 PLN w przedsprzedaży / 50 PLN w dniu koncertu

Muzyka zespołu zabierze Cię w świat zielonej Irlandii w całkiem nowej odsłonie:

🔹 Piękne wizualizacje

🔸 Motywy filmowe ukryte między irlandzkimi i celtyckimi dźwiękami

🔹 Dudy które zachwycą każdego

🔸 Charakterne i energiczne skrzypce

🔹 Nasza celtycka wokalistka jest również tancerką (będzie tańczyć na koncercie!)

🔸 Magiczne flety

🔹 Mocny bass i gitarowy groove

więcej informacji:

Koncert Sheeban Celtic Band (Dzień Kobiet) w Pub Browar Dukla!

Seria Fascynujących Wycieczek! Odkryj Uroki Beskidu Niskiego

Jeśli marzysz o zwiedzeniu malowniczych zakątków Beskidu Niskiego, firma U Schabińskiej ma dla Ciebie propozycję, której nie możesz przegapić! Zaprojektowano cykl ciekawych wycieczek, zapewniając niezapomniane doświadczenia z pięknem natury i miejscową historią.

 1. Łysa Góra – 7 kwietnia 2024 r., godz. 9.00: rozpoczęcie cyklu od malowniczej Łysej Góry. Świeże powietrze, zapierające dech w piersiach widoki – wszystko to na wyciągnięcie ręki!
 2. Pustelnia Św. Jana z Dukli w Trzcianie – 14 kwietnia 2024 r., godz. 9.00: Trasa przepełniona duchem świętości pustelnika – Świętego Jana z Dukli w Trzcianie. Zanurz się w atmosferze spokoju i kontemplacji, ale też potęgi beskidzkich lasów.
 3. Chyrowa – 21 kwietnia 2024 r., godz. 9.00: Odkryj uroki Chyrowej – malowniczej miejscowości, gdzie przyroda splata się z tradycją. Poczuj niesamowity zapach drewnianej świątyni, ciesz się spokojem otaczającej przyrody oraz czystym beskidzkim powietrzem.
 4. Olchowiec – 28 kwietnia 2024 r., godz. 9.00: Cykl zakończy się w magicznym Olchowcu. Zanurz się w atmosferze wiejskiego spokoju i podziwiaj piękno okolicznej przyrody Magurskiego Parku Narodowego.

Dodatkowo, dla grup i i wycieczek, U Schabińskiej proponuje ciekawą ofertę jedno i dwudniowego zwiedzania okolicznych atrakcji:

 • U Schabińskiej – Historyczny Park Rozrywki – Pałac w Gorlicach: Odkryjcie tajemnice przeszłości w otoczeniu zabytkowego Pałacu w Gorlicach, przenosząc się w inne epoki.
 • Muzeum Lizaka oraz Warsztaty Pizzy w Jaśle: Rozsmakuj się w kulturze i tradycji Jasła, uczestnicząc w warsztatach pizzy i odkrywając historię słodkiego lizaka.
 • U Schabińskiej – Chyrowa Ski Stacja narciarska www.chyrowaski.pl – Górska Przystań w Chyrowej: Dla miłośników aktywnego wypoczynku proponujemy odwiedzenie Chyrowej Ski Stacji i Górskiej Przystani.
 • U Schabińskiej – Park Rozrywki Krzemienna nad Sanem i inne atrakcje: Odkryjcie fascynujące atrakcje w Parku Rozrywki Krzemienna nad Sanem, stworzone z myślą o niezapomnianych przeżyciach.

Szczegółowe informacje dotyczące każdej wycieczki znajdują sie na zamieszczonych plakatach.

Nie przegap okazji do odkrycia piękna Beskidu Niskiego!

Dodatkowo, już w czerwcu Pan Grzegorz Schabiński serdecznie zaprasza na otwarcie nowego lokalu gastronomicznego w dukielskim rynku.