Orthodox churches made of wood and bricks

Wooden Orthodox churches

Orthodox church dedicated to the Mother of Jesus in Chyrowa

Orthodox Church in Chyrowa form 1780 – now the Roman Catholic branch church of the Nativity of the Blessed Virgin Mary. Church is situated in the valley of Iwełka River which is untypical because mostly orthodox churches were built on the hill that could be easly seen. Wooden Greek catholic Orthodox church erected in the 18th century. It is a monument of the Wooden Architecture Trail.  Orthodox church in Chyrowa is an oriented, tripartite  shrine. Semicircular sanctuary and the adjacent from the north vestry are masonry, nave and narthex are wooden, with carcass construction. Pole tower. Between the nave and the sanctuary there is a Rococo iconostasis, which was thoroughly renovated in the early 90s of the 20th century. Behind the baroque altar of the 18th century, there is a miraculous painting depicting Virgin Mary with Child. In 1932 the Orthodox church was thoroughly renovated, and its interior was decorated with colorful polychrome. After the war the church was destroyed. The renovation of the Orthodox church took place in 80s of the 20th century.

Local legend says that in the place where the church was erected, the painting of Virgin Mary with Child was found, which miraculously without human help, came from Hungary. The owners tried to take back the painting, but horses didn’t want to carry the cart. Only oxen pulled wagon, but the painting returned to Chyrowa. It was placed in the main altar of the church that was built in the place. Even in the interwar period, the church was visited by numerous pilgrims, also from Slovakia.

 

GPS
49° 31.714’ N, 21° 37.044’ E

Access

Going through the road no. 19 towards Barwinek, in Tylawa take right in the local road in direction to Mszana. On the corssroad take right.  After about 2,5 km form crossroad take left to a local road to the church. After about 300 m you will the Orthodox church. The keys to the church are in the nearest house.

Contact
Tel. No.: +48 13 433 05 15

Mass schedule: 

Saturdays and holidays:

11.00 AM

Orthodox church dedicated to the Nativity of the Theotokos in Zawadka Rymanowska

Orthodox church in Zawadka Rymanowska – Former Greek Catholic Orthodox church, currently the Church of the Nativity of the Blessed Virgin Mary. The first Orthodox church was probably erected in the 16th century, the current ones date back to 1855. It was renovated in 1931. After the Operation Vistula it become the property of the Roman Catholic parish in Trzciana.

The Orthodox church in Zawadka Rymanowska is a tripartite, oriented building with carcass construction. It is clearly devided into a vestibule, nave and altar room, all these parts have the same height, while the nave is wider than the other rooms. The roof has one ridge, is double pitched and covered with sheet metal. Above the vestibule there is a pole tower, and above the nave and the sanctuary there are small helmet-shaped domes.

Inside the former Orthodox church there is a preserved 18th century iconostas with the icons by W. Buczkowski (of 1931, and in addition four images from original iconostas), walls are covered with polychrome made by the same author. On the eastern wall there is a painting depicting the Adoration of the Theotokos by Roman Isajczyk.

Next to the church there used to be a wooden bell tower, replaced with metal structure in 1983.

 

GPS

49°30’22.4″N 21°43’30.9″E

Orthodox church in Olchowiec dedicated to the Carring of the Relics of St. Mikołaj

The first Orthodox church in Olchowiec was erected or moved from another location in 1792. It had three bells, one of which is now located in the shrine which was erected in 1934 in the place of the old one, demolished Orthodox church. During Warld War II most of interior with iconostasis burnt after the missile hit the church. Furnishing was stolen, the church had to be demolished, but thanks to the residents the temple was rescued and renovated. Church serves two Catholic rites: Greek Catholic and Roman Catholic.

The Orthodox church in Olchowiec is tripartite, it has separate sanctuary, nave and narthex. The church has carcass construction, and is orinted in accordance to the tradition. It has a ridge roof, reinforced with sheet metal, crowned by two domes and windows with stained glass.

An interesting structure i salso a stone bridge leading to the church, which is unique in the Lemko Region and constitutes a monument.

GPS
49° 28,345’ N, 21° 36,211’ E

Access

Going through the road no. 19 towards Barwinek, in Tylawa take right in the local road in direction to Mszana. After about 7 km take left. After 1,8 km on the crossroad take left and after 3,5 km is the church. The Orthodox church is located about 200m from the road. The keys to the church are in the nearest house (nr 12).

 

Mass schedule:

Saturdays and holidays:

8.00 AM – Roman Catholic

10.00 AM – Greek Catholic

In the second half of May – on Saturday and Sunday a solemn indulgence, so-called. Kermesz Łemkowski in Olchowiec is held. Folk music concerts from Poland, Slovakia and Ukraine and traditional dance performances can be experienced than. On kermesz you can taste traditional dishes, buy a variety of handicrafts and specialist publications related to the Low Beskid, Lemko culture and more.

Stone Orthodox churches

Greek Catholic Orthodox Church of the Theotokos in Trzciana

Cerkiew w Trzcianie jest świątynią z II poł. XVII wieku, murowana, orientowana na planie trójdzielnym. Od zachodu dobudowano kruchtę. W dzwonnicy XVI-wieczne dzwony. W świątyni znajduje się ikonostas z XIX w. namalowany przez Jana i Pała Bogdańskich z Jaślisk.

Obecnie cerkiew służy jako kościół katolicki w parafii pw. Chrystusa Króla należącej do dekanatu Dukla, obsługiwanej przez bernardynów.

W ostatnich latach w cerkwi zostały przeprowadzone gruntowne prace remontowe.

GPS

49°30’33.4″N 21°42’03.4″E

The Orthodox church dedicated to the Birth of Saint Virgin Mary in Tylawa

Cerkiew w Tylawie dawniej była cerkwią grekokatolicką, a następnie prawosławną, która była użytkowana po II wojnie światowej przez Kościół rzymskokatolicki. Cerkiew w Tylawie została wzniesiona w 1787 r. Po schizmie tylawskiej przeszła na własność Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Obecnie kościół rzymskokatolicki pw. Wniebowzięcia NMP, przejęty po 1945 r. Jest to druga cerkiew na tym miejscu – pierwsza początkowo prawosławna, następnie unicka, istniała od 1508.

Cerkiew w Tylawie jest cerkwią łemkowską typu zachodniego, orientowana, trójdzielna. We wnętrzu zachował się wykonany w 1908 r. ikonostas. W przedsionku zachował się fresk „Chrzest Rusi”.

W bezpośrednim sąsiedztwie cerkwi znajdował się cmentarz greckokatolicki, z którego zachowało się tylko kilka nagrobków.

GPS

49°27’55.9″N 21°41’40.6″E

Orthodox church dedicated to Saint Mikołaj in Zyndranowa

Obecna  cerkiew w Zyndranowej wzniesiona w latach 1983–1985, poświęcona w sierpniu 1985, była pierwszą świątynia zbudowaną na Łemkowszczyźnie po II wojnie światowej. Budowla jest murowana, trójdzielna (kruchta, nawa, prezbiterium), w stylu łemkowskim.

Pierwsza wzmianka o cerkwi pochodzi z 1581 roku, gdzie w ilustracji podatkowej wymieniony jest pop ruski z cerkwi. Z przekazów ustanych wynika, że pierwsza cerkiew została zbudowana w górnym końcu wsi pod lasem. W wieku XIX nową drewnianą cerkiew o konstrukcji zrębowej, pięciu kopułach, bogatym wystrojem wnętrz i pięknym ikonostasem. Obok zbudowano murowaną dzwonnicę z czterema zakupionymi przez emigrantów z USA i Kanady dzwonami, które zostały zabrane przez Niemców i dowódcę WOP. Po wojnie i po Akcji Wisła nieremontowana cerkiew niszczała, a za prowadzenie jakichkolwiek prac groziły sądy i kolegia. Uratowano część ikonostasu i wyposażenia, przechowując je w budynku gospodarczym przy szkole, w domach prywatnych, a reszta została rozkradziona, w tym rząd ikonostasu Deesis. Ruiny cerkwi rozebrano w 1962 roku. W 1983 roku rozpoczęto budowę nowej murowanej świątyni.

GPS

49°26’17.6″N 21°42’44.0″E