W sobotę 9 kwietnia br. w Muzeum Historycznym – Pałac w Dukli odbyło się spotkanie podsumowujące realizację projektu pt. „Dukla – Svidnik 360o”. Celem spotkania było otwarcie ścieżki historyczno-przyrodniczej „Po Dukli”, która powstała podczas realizacji projektu. Uczestnicy spotkania mogli także obejrzeć wirtualną rzeczywistość Dukla–Svidnik 360o, tj. interaktywną prezentację, w której zobaczyć można atrakcje, ciekawe miejsca, muzea od Dukli do Svidnika na Słowacji z wykorzystaniem aplikacji WEB i offline stworzoną na bazie panoram sferycznych z drona. Interaktywna prezentacja działa na płaszczyznach: w internecie pod wskazanym adresem www.360.dukla.pl i w goglach VR, poprzez stworzenie aplikacji (offline) i zainstalowaniu jej na goglach, wykorzystywanych jako osobne urządzenie.

W spotkaniu uczestniczyli: burmistrz Dukli Andrzej Bytnar, zastępca burmistrza Dukli Łukasz Piróg, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Michał Szopa, dyrektor Muzeum Historycznego – Pałac w Dukli Waldemar Półchłopek, primatorka Mesta Svidnik Marcela Ivančová, Kristina Tchirova – PR i menadżer Mesta Svidnik, Viera Dercova – pracownik Urzędu Miejskiego w Svidniku, Martina Lazengowa – pracownik Centrum Informacji Turystycznej w Svidniku, dyrektor Muzeum Kultury Ukraińskiej w Svidniku Jaroslav Džoganík, przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Krężałek, etatowy członek Zarządu Starostwa Powiatowego w Krośnie Monika Subik, radni Rady Miejskiej w Dukli, dyrektorzy szkół gminy Dukla, przewodnicy turystyczni, mieszkańcy miasta i gminy Dukla.

W programie spotkania była również prezentacja całego projektu, wirtualnej rzeczywistości Dukla – Svidnik 360o i przejście fragmentu ścieżki „Po Dukli”. Ten ostatni punkt programu ze względu na warunki atmosferyczne nie został zrealizowany.

W ramach projektu została wykonana ścieżka „Po Dukli”, składająca się z 16 przystanków o długości 13,5 km, administracyjnie obejmująca Duklę, Zboiska, Cergową i Jasionkę.

Nazwy kolejnych przystanków:

1. Transgraniczna Informacja Turystyczna w Dukli – Budka Nietelefoniczna

2. Kościół pw. św. Marii Magdaleny w Dukli

3. Budynki: Sąd grodzki – Budynek Poczty – Dom pod lipami

4. Klasztor OO. Bernardynów w Dukli

5. Cmentarze wojenne w Dukli

6. Cmentarz komunalny w Dukli

7. Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych

8. Aleja akacjowa

9. Muzeum Historyczne – Pałac w Dukli

10. Dąb szypułkowy w Cergowej

11. Wieża widokowa na górze Cergowej 12. Ruiny synagogi w Dukli

13. Komora celna w Dukli

14. Średniowieczna zabudowa rynku w Dukli

15. Cmentarze żydowskie w Dukli

16. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dukli

Ścieżka rozpoczyna się przy Transgranicznej Informacji Turystycznej, na dworcu autobusowym, gdzie zainstalowana została Budka Nietelefoniczna, przewodnik–podpowiadacz.

Tablicami oznakowano przystanki. Wykonano 5 tablic informacyjnych o wymiarach 200×150 cm, w tym jedną dwustronną, 9 tablic informacyjnych o wymiarach 150x100cm, jedną tablicę informacyjną 60×75 cm. Każdy przystanek został wyposażony w tabliczki z QR codem, z którego za pomocą smartfona można ściągnąć dane miejsce w wirtualnej rzeczywistości. Przystanek wieża widokowa na górze Cergowej został wyposażony w lunetę panoramiczną, zainstalowaną na górnej platformie a przy wieży postawiono stół i dwie ławy z drewna. Na przystanku MOSiR Dukla powstała wypożyczalnia rowerów z 8 rowerami górskimi i dwoma elektrycznymi, punkt małej elektromobilności, gdzie można naładować rower, komórkę laptop i stacje naprawy rowerów. Przygotowano i wydrukowano 2 tys. egzemplarzy foldera promującego ścieżkę „Po Dukli”.

Celem projektu było uatrakcyjnienie transgranicznego szlaku rowerowego „Beskidzkie Muzea”, mającego kształt pętli o długości 321 km, na odcinku Dukla – Svidnik.

Na spotkaniu w Muzeum Historycznym – Pałac w Dukli burmistrz Dukli i primatorka Svidnika przekazali gogle do: dukielskiego muzeum na ręce dyrektora Waldemara Półchłopka i do Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej na ręce przewodniczącego Rady Towarzystwa Muzealnego Bohdana Gocza. Spotkanie zakończyło się skromnym poczęstunkiem uczestników spotkania.

Projekt Dukla – Svidnik 360o był współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program Interreg VA Polska – Słowacja 2014 – 2020. Wartość całego projektu to 283 665,61 zł, w tym 76,49% z EFRR, 5% z budżetu państwa i 18,51% z budżetu Gminy Dukla.

Comments are closed.