Tel. 577 900 958, tit@dukla.pl, ul. 3 Maja 1, Dukla

Nie można wyświetlić obrazka Nie można wyświetlić obrazka Nie można wyświetlić obrazka
Nie można wyświetlić obrazka Nie można wyświetlić obrazka Nie można wyświetlić obrazka Nie można wyświetlić obrazka Nie można wyświetlić obrazka Nie można wyświetlić obrazka Nie można wyświetlić obrazka

Transgraniczna informacja turystyczna w Dukli

W sobotę 9 kwietnia br. w Muzeum Historycznym – Pałac w Dukli odbyło się spotkanie podsumowujące realizację projektu pt. „Dukla – Svidnik 360o”. Celem spotkania było otwarcie ścieżki historyczno-przyrodniczej „Po Dukli”, która powstała podczas realizacji projektu. Uczestnicy spotkania mogli także obejrzeć wirtualną rzeczywistość Dukla–Svidnik 360o, tj. interaktywną prezentację, w której zobaczyć można atrakcje, ciekawe miejsca, muzea od Dukli do Svidnika na Słowacji z wykorzystaniem aplikacji WEB i offline stworzoną na bazie panoram sferycznych z drona. Interaktywna prezentacja działa na płaszczyznach: w internecie pod wskazanym adresem www.360.dukla.pl i w goglach VR, poprzez stworzenie aplikacji (offline) i zainstalowaniu jej na goglach, wykorzystywanych jako osobne urządzenie.

W spotkaniu uczestniczyli: burmistrz Dukli Andrzej Bytnar, zastępca burmistrza Dukli Łukasz Piróg, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Michał Szopa, dyrektor Muzeum Historycznego – Pałac w Dukli Waldemar Półchłopek, primatorka Mesta Svidnik Marcela Ivančová, Kristina Tchirova – PR i menadżer Mesta Svidnik, Viera Dercova – pracownik Urzędu Miejskiego w Svidniku, Martina Lazengowa – pracownik Centrum Informacji Turystycznej w Svidniku, dyrektor Muzeum Kultury Ukraińskiej w Svidniku Jaroslav Džoganík, przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Krężałek, etatowy członek Zarządu Starostwa Powiatowego w Krośnie Monika Subik, radni Rady Miejskiej w Dukli, dyrektorzy szkół gminy Dukla, przewodnicy turystyczni, mieszkańcy miasta i gminy Dukla.

W programie spotkania była również prezentacja całego projektu, wirtualnej rzeczywistości Dukla – Svidnik 360o i przejście fragmentu ścieżki „Po Dukli”. Ten ostatni punkt programu ze względu na warunki atmosferyczne nie został zrealizowany.

W ramach projektu została wykonana ścieżka „Po Dukli”, składająca się z 16 przystanków o długości 13,5 km, administracyjnie obejmująca Duklę, Zboiska, Cergową i Jasionkę.

Nazwy kolejnych przystanków:

1. Transgraniczna Informacja Turystyczna w Dukli – Budka Nietelefoniczna

2. Kościół pw. św. Marii Magdaleny w Dukli

3. Budynki: Sąd grodzki – Budynek Poczty – Dom pod lipami

4. Klasztor OO. Bernardynów w Dukli

5. Cmentarze wojenne w Dukli

6. Cmentarz komunalny w Dukli

7. Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych

8. Aleja akacjowa

9. Muzeum Historyczne – Pałac w Dukli

10. Dąb szypułkowy w Cergowej

11. Wieża widokowa na górze Cergowej 12. Ruiny synagogi w Dukli

13. Komora celna w Dukli

14. Średniowieczna zabudowa rynku w Dukli

15. Cmentarze żydowskie w Dukli

16. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dukli

Ścieżka rozpoczyna się przy Transgranicznej Informacji Turystycznej, na dworcu autobusowym, gdzie zainstalowana została Budka Nietelefoniczna, przewodnik–podpowiadacz.

Tablicami oznakowano przystanki. Wykonano 5 tablic informacyjnych o wymiarach 200×150 cm, w tym jedną dwustronną, 9 tablic informacyjnych o wymiarach 150x100cm, jedną tablicę informacyjną 60×75 cm. Każdy przystanek został wyposażony w tabliczki z QR codem, z którego za pomocą smartfona można ściągnąć dane miejsce w wirtualnej rzeczywistości. Przystanek wieża widokowa na górze Cergowej został wyposażony w lunetę panoramiczną, zainstalowaną na górnej platformie a przy wieży postawiono stół i dwie ławy z drewna. Na przystanku MOSiR Dukla powstała wypożyczalnia rowerów z 8 rowerami górskimi i dwoma elektrycznymi, punkt małej elektromobilności, gdzie można naładować rower, komórkę laptop i stacje naprawy rowerów. Przygotowano i wydrukowano 2 tys. egzemplarzy foldera promującego ścieżkę „Po Dukli”.

Celem projektu było uatrakcyjnienie transgranicznego szlaku rowerowego „Beskidzkie Muzea”, mającego kształt pętli o długości 321 km, na odcinku Dukla – Svidnik.

Na spotkaniu w Muzeum Historycznym – Pałac w Dukli burmistrz Dukli i primatorka Svidnika przekazali gogle do: dukielskiego muzeum na ręce dyrektora Waldemara Półchłopka i do Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej na ręce przewodniczącego Rady Towarzystwa Muzealnego Bohdana Gocza. Spotkanie zakończyło się skromnym poczęstunkiem uczestników spotkania.

Projekt Dukla – Svidnik 360o był współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program Interreg VA Polska – Słowacja 2014 – 2020. Wartość całego projektu to 283 665,61 zł, w tym 76,49% z EFRR, 5% z budżetu państwa i 18,51% z budżetu Gminy Dukla.

Copyright TIT Dukla 2016 design byEmka-Studio Emka-Studio