Zapraszamy serdecznie do udziału w prelekcji historycznej dotyczącej przemian społeczno-kulturowych polsko-słowackiego pogranicza w okresie Monarchii Austro-Węgierskiej realizowanej w ramach projektu pn. „Rzeszów i Stropkov – współpraca na rzecz kultury pogranicza”, dofinansowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Prelekcja odbędzie się 24 stycznia br. o godz. 10.00 w Muzeum Historycznym – Pałac w Dukli

 

Comments are closed.