4 maja w Urzędzie Miejskim w Dukli miało miejsce podpisanie trójstronnego porozumienia między Stowarzyszeniem SKPB Warszawa, Nadleśnictwem Dukla i Gminą Dukla dotyczące utworzenia szlaku łącznikowego z chatki studenckiej w Teodorówce do żółtego szlaku Dukla Chyrowa (GBS).

Podpisanie porozumienia o utworzeniu nowego szlaku turystycznego przez Prezesa SKPB Warszawa Piotra Bonika, Nadleśniczego Nadleśnictwa Dukla Zbigniewa Żywca oraz Burmistrza Dukli Andrzeja Bytnara

O udostępnieniu nowego szlaku turystycznego będziemy Państwa informować.

Comments are closed.