Ośrodek Kultury w Dukli zaprasza na Międzynarodowy Plener Malarski, który odbędzie się 20 października 2023 r. w Transgranicznym Centrum Wymiany Kulturalnej w Dukli, ul. Trakt Węgierski 38 o godzinie 12.00. W wernisażu udział wezmą artyści z Polski Słowacji i Ukrainy.

Comments are closed.