Bolesław (Wasyl) Bawolak
Łemkowskie piosenki ze Świątkowej Wielkiej. Śpiewnik
Siercza 2024
Język polski, język łemkowski z transkrypcją fonetyczną
672 strony
ISBN 978-83-950354-3-2

Pieśń dla Łemka to głos jego duszy i nierozerwalna część jego życia. Do niej Łemko wplata wszystkie swoje doświadczenia, marzenia i nadzieje – pisze Bolesław Bawolak, oddając w ręce Czytelników trzecią publikację poświęconą niematerialnej spuściźnie łemkowskiej z terenu wsi Świątkowa Wielka.
Książka Łemkowskie piosenki ze Świątkowej Wielkiej. Śpiewnik zawiera ponad 250 utworów wraz z zapisami nutowymi. Utwory te w dużej mierze znajdują się w kanonie kultury ludowej, ale autor świadomie wybrał do zbioru mniej znane piosenki. Ojciec Bolesława, Wasyl, część tekstów zasłyszał od swojego ojca Michała i dziadka Faustyna, następnie zapisał w zeszytach i przekazał synowi. Większość utworów pochodzi z repertuaru kapeli Bawolaky, w której grał Bolesław Bawolak wraz z ojcem i bratem, oraz innych zespołów, w których grywali przodkowie autora. Zespoły te, o różnym składzie, dysponowały bogatym repertuarem pieśni łemkowskich i zabawiały biesiadników podczas wesel i zabaw tanecznych w okolicy. Pomiędzy kapelami łemkowskimi istniała rywalizacja – wspomina Bawolak. – Każda kapela chciała zagrać jak najpiękniej i najlepiej piosenki, których nie znały inne kapele. Jedną z możliwości zdobycia nowych pieśni była wymiana „coś za coś” pomiędzy kapelami. Wszystkie zamieszczone w książce utwory zostały zapisane zarówno w języku polskim, jak i łemkowskim wraz z transkrypcją fonetyczną.
Zbiór pieśni i śpiewanek został podzielony na części według głównych motywów tematycznych, znajdziemy w nim zatem pieśni miłosne, kawalerskie, emigracyjne, żołnierskie, biesiadne i inne. Niezwykła różnorodność zarówno stylistyczna, jak i tematyczna odzwierciedla bogactwo łemkowskiego folkloru muzycznego.
Książka została zilustrowana obrazami olejnymi nieżyjącego już malarza łemkowskiego Stefana Telepa ze Zdyni. Współgrają z nimi kolorystycznie, ale wykorzystują współczesne techniki plastyczne, barwne kolaże Krzysztofa Radoszka – autora projektu książki. Scenki rodzajowe z życia Łemków uwiecznione na obrazach olejnych zostały ciekawie uzupełnione i ożywione.

Comments are closed.