Już po raz siedemnasty w ‪‎Sanktuarium‬ św. Jana z Dukli w Dukli‬ odbywał się Przegląd Chórów Kościelnych i Cerkiewnych.
12 czerwca br. w kościele OO. Bernardynów wystąpiły chóry:
– „Koloryt” z Rymanowa,
– „Karmel” ze Stropkova,
– „Cantate” z Iwonicza,
– Żeński Chór „Harmonia” z Budapesztu,
– „Echo” z Krosna.

To cudowne śpiewanie wpisało się już na stałe do tradycji muzycznej Podkarpacia. Chóry śpiewały dla Świętego Jana Pawła II i Świętego Jana z Dukli w dziewiętnastą rocznicę odwiedzin największego Polaka największego duklanina. Na zakończenie chóry i słuchacze zaśpiewali wspólnie “Barkę”, a gospodarze o. Ksawery, Sekretarz Gminy Dukla Halina Cycak i wicestarosta krośnieński Adolf Kasprzyk wręczyli dyrygentom pamiątkowe statuetki i kwiaty. Organizatorem przeglądu jest już od siedemnastu lat: Starostwo Powiatowe w Krośnie, Gmina Dukla i Ośrodek Kultury w Dukli oraz klasztor OO. Bernardynów. Dziękując za przybycie chórom i słuchaczom pani sekretarz Halina Cycak powiedziała: Wysłuchaliśmy pięknej muzyki, która oparta jest na muzyce natury, w którą wsłuchiwali się Święty Jan z Dukli i Święty Jan Paweł II wędrując po Beskidzie Niskim.
kbr

Comments are closed.