Szlaki piesze na terenie Gminy Dukla


Szlak czerwony:

Główny Szlak Beskidzki

Główny SzlGłówny Szlak Beskidzkiak Beskidzki im. Kazimierza Sosnowskiego jest najdłuższym pieszym szlakiem w polskich górach. Jego długość wynosi 519 km i przebiega od Ustronia w Beskidzie Śląskim, do Wołosatego w Bieszczadach. Wiedzie przez kilka grup górskich: Beskid Śląski, Beskid Żywiecki, Beskid Makowski, Beskid Wyspowy, Gorce, Beskid Sądecki, Beskid Niski i Bieszczady, pokazując różnorodny krajobraz, a także liczne ciekawostki przyrodnicze i historyczne.

Główny Szlak Beskidzki ma szczególne znaczenie dla uprawiania turystyki górskiej. Jest klamrą spinającą cały obszar Karpat, a jego pokonanie jest znaczącym osiągnięciem dla każdego turysty. Ustanowienie odznaki i jej rozpropagowanie będzie ważnym elementem promocji turystyki górskiej, oraz uznania roli PTTK w tworzeniu szlaków turystycznych.

Główny Szlak Beskidzki – odcinek Beskid Niski:

Mochnaczka Niżna – Banica – Ropki – Hańczowa – Kozie Żebro (847 m) – Regietów – Rotunda (771 m) – Ług (k. Zdyni) – (Popowe Wierchy 684 m) – Krzywa – Wołowiec – Bacówka PTTK w Bartnem – Przełęcz Majdan (616 m)Magura (842 m) – Świerzowa – Kolanin  (705 m)Przełęcz Hałbowska (577 m) – Obszar Ochrony Ścisłej Kamień – Kąty – Grzywacka (567 m)Łysa Góra (641 m) – Polana (651 m) Chyrowa wieś– Chyrowa (płd. zbocze 694 m)Kamienna Góra (płn. zbocze 673 m) – Pustelnia Św. Jana z Dukli – Nowa Wieś – Cergowa (716 m) Lubatowa – Żabia Góra (płd.-wsch. zbocze 520 m) – Iwonicz Zdrój – Mogiła 608 – Rymanów Zdrój – Wisłoczek – Rudawka Rymanowska – Puławy – pasmo Bukowicy – Tokarnia (778 m) – Komańcza

Długość odcinka szlaku:

132 km , w tym w województwie Podkarpackim 88 km, czas przejścia ok. 47 godzin; w gminie Dukla 17,1 km, czas przejścia ok. 5:30 godzin.


Szlak niebieski graniczny

Grybów – Nowy Łupków – Rzeszów

NiebiesSzlak niebieski granicznyki szlak turystyczny, zwany inaczej szlakiem granicznym, a na odcinku Grybów-Nowy Łupków nosi nazwę im. Kazimierza Pułaskiego, gdyż prowadzi przez tereny, na których swe obozy zakładali i walczyli pod jego dowództwem konfederaci barscy. Ma 445 km i jest drugim pod względem długości szlakiem w polskich górach. Na długich odcinkach przebiega wzdłuż granic ze Słowacją i z Ukrainą. Prowadzi przez Beskid Niski, Bieszczady Zachodnie, Góry Sanocko-Turczańskie, Pogórze Przemyskie, Pogórze Dynowskie. Najwyżej położone miejsce na szlaku to Krzemień 1335 m n.p.m. w Bieszczadach.

Szlak niebieski graniczny im. Kazimierza Pułaskiegoodcinek Grybów-Nowy Łupków
Grybów – Wysowa-Zdrój – Konieczna – Dębi Wierch (664 m n.p.m.) – Przełęcz Beskid (587m n.p.m.) – Ożenna – Huta Polańska – Wielka Góra (731 m n.p.m.) – Baranie (754 m n.p.m.)Barwinek – Przełęcz Dukielska (500 m n.p.m.) Czeremcha – Kamień (857 m n.p.m.) – Jasiel – Kanasiówka (823 m n.p.m) – Siwakowska Dolina 701 – Nowy Łupków.

Długość szlaku:

89 km, w tym w woj. Podkarpackim: 73 km, czas przejścia 36 godz,w gminie Dukla 17,8 km, czas przejścia ok. 5:40 godzin.

szlak zielony Pustelnia św. Jana w Dukli - Przełęcz DukielskaPustelnia św. Jana z Dukli – Przełęcz Dukielska

Pustelnia św. Jana z Dukli – Czerteż Mszański (674 m n.p.m.) – Dziurcz (589 m n. p.m.) – Tylawa – Stasiane – Ostra (687 m n.p.m.) – Zyndranowa (Muzeum Kultury Łemkowskiej) – Barwinek – Przełęcz Dukielska (500 m n.p.m.) połączenie z Niebieskim Szlakiem Granicznym

długość szlaku: 17,6 km, czas przejścia: 6 godz.

Szlak zielony Krosno-DuklaKrosno – Dukla

Krosno – Dobieszyn – Żarnowiec – Zręcin – Chorkówka – Bóbrka – Wietrzno – Dukla

 długość szlaku: 26 km, czas przejścia: 5 godz.

zolto-bialy

Dukla – Stasianie

Dukla – Złota Studzienka – Cergowa (716 m n.p.m.) – Zawadka Rymanowska (cerkiew w Zawadce Rymanowskiej) – Piotruś (728 m n.p.m.) – Stasianie

długość szlaku: 14,7 km, czas przejścia: 5 godz. 

Tylawa (cerkiew) – Smereczne – Wilsznia – Olchowiec (cerkiew w Olchowcu z kamiennym mostkiem) – Baranie (754 m n.p.m.) - szlak łącznikowy z Niebieskim Szlakiem

Tylawa – Baranie

Tylawa (cerkiew) – Smereczne – Wilsznia – Olchowiec (cerkiew w Olchowcu z kamiennym mostkiem) – Baranie (754 m n.p.m.) – szlak łącznikowy z Niebieskim Szlakiem Granicznym

długość szlaku: 15,2 km, czas przejścia: 5 godz.

ukla – Złota Studzienka – Cergowa (716 m n.p.m.) – Zawadka Rymanowska (cerkiew w Zawadce Rymanowskiej) – Piotruś (728 m n.p.m.) – StasianieDukla – Chyrowa

Dukla – Kardasz – Chyrowa (694 m n.p.m.) – szlak łącznikowy z  Głównym Szlakiem Beskidzkim (czerwonym)

długość szlaku: 6,4 km, czas przejścia 2 godz.

szlak czarny w Zyndranowej

Zyndranowa – Kiczera Horyszniańska

Zyndranowa (chatka studencka SKPB Rzeszów) – Kiczera Horyszniańska (581m n.p.m.) – szlak łącznikowy z Niebieskim Szlakiem Granicznym

długość szlaku: 1,2 km, czas przejścia 30 min.

bialo-czarny-poziom

Zyndranowa – Kiczera Jałowa

Zyndranowa (chatka studencka SKPB Rzeszów) – Czerwony Horbek (547 m n.p.m.) – Kiczera Jałowa (578m n.p.m.) – szlak łącznikowy z Niebieskim Szlakiem Granicznym

długość szlaku: 2 km, czas przejścia 40 min.