Plakat przedstawiający ulotki i foldery Gminy Dukla w wersji online

Zapraszamy do zapoznania się z folderami informacyjnymi dostępnymi w wersji on-line na naszej stronie. Ulotki i foldery w wersji papierowej możecie otrzymać w biurze Transgranicznej Informacji Turystycznej w Dukli, ul. 3 Maja 1. Są to również materiały, które w wersji drukowanej były rozdawane w informacji turystycznej oraz na targach turystycznych i imprezach plenerowych, a których nakład został już wyczerpany.

Foldery informacyjne on-line:

Plakat przedstawia publikacje gminy Dukla (album, książki, tomiki poezji, mapa)

Gmina Dukla wydaje albumy, tomiki poezji, mapy, książki z regionalnymi przepisami i in., które można zakupić w Transgranicznej Informacji Turystycznej w Dukli.

Album Dukla – Gmina Atrakcyjna Turystycznie

Album, który ukazał się w sierpniu 2021 r., zaprasza do odkrycia pięknego skrawka Polski, jakim jest Gmina Dukla. Nasz region cechuje różnorodność geograficzna, architektoniczna i kulturowa. Głównym atutem jest tu wspaniała przyroda. Urozmaicone warunki naturalne stanowią bogactwo świata roślinnego i zwierzęcego. Spotyka się tu zarówno wśród fauny i flory, gatunki rzadkie, podlegające ochronie.

Na kartach publikacji oczarowują piękne krajobrazy Beskidu Dukielskiego, fotografie pomników przyrody oraz zabytkowych obiektów: od drewnianych cerkiewek i kościołów, poprzez wspaniałe budowle sakralne, rodową siedzibę dawnych właścicieli Dukli, po liczne obiekty militarne, pozostałość po dwóch wojnach światowych. Ponadto uchwycona jest różnorodność etniczna i kulturowa, którą można odkryć w muzeach i izbach pamięci, ale również na różnorodnych imprezach cyklicznych.

II wydanie albumu fotograficznego o gminie Dukla: „Dukla – gmina atrakcyjna turystycznie” ma 128 stron, jest w twardej oprawie z obwolutą, formatu A4. Zawiera ponad 210 fotografii. Album składa się z pięciu rozdziałów:

  • architektura – zdjęcia o tematyce historycznej, zabytków Dukli i okolicznych miejscowości,
  • przyroda- zdjęcia krajobrazowe, przyrodnicze, fauny i flory
  • turystyka i rekreacja – atrakcje turystyczne, turystyka wiejska, agroturystyka,
  • imprezy – zdjęcia imprez cyklicznych odbywających się w gminie Dukla
  • obiekty kulturalno-sportowe – zdjęcia niektórych obiektów kulturalnych i sportowych.

Album został wydany w nakładzie 1000 egzemplarzy, projekt graficzny, skład komputerowy oraz druk : Hedom Druk sp. z o.o. z Krosna. Tekst i redakcja: Krystyna Boczar-Różewicz.

Album “Dukla – gmina atrakcyjna turystycznie”

Album “Dukla – gmina atrakcyjna turystycznie”

Album w cenie 32 zł do nabycia w Informacji Turystycznej w Dukli, ul. 3 Maja 1