Zapraszamy do zapoznania się z folderami informacyjnymi dostępnymi w wersji on-line na naszej stronie. Ulotki i foldery w wersji papierowej możecie otrzymać w biurze Transgranicznej Informacji Turystycznej w Dukli, ul. 3 Maja 1. Są to również materiały, które w wersji drukowanej były rozdawane w informacji turystycznej oraz na targach turystycznych i imprezach plenerowych, a których nakład został już wyczerpany.

Foldery informacyjne on-line:

Ścieżka historyczno-przyrodnicza “Po Dukli”

Informator turystyczny gminy Dukla

Operacja Karpacko-Dukielska (8 IX – 30 XI 1944)

Komora celna w Dukli

Ścieżka przyrodniczo-historyczna Olchowiec

Folder Gmina Dukla

Album kapliczki

Obszary chronione Gminy Dukla

Szlaki Rowerowe Gminy Dukla

Dukielskie specjały

Chleba naszego powszedniego…

Jest Beskid i są cerkwie… 

Ścieżka przyrodnicza do Złotej Studzienki na Górze Cergowej

Comments are closed.