Tom XV – “Dla wolności ginę – kontekst historyczny i kulturowy Konfederacji Barskiej” Muzeum Historyczne-Pałac w Dukli

XV  tom Biblioteki Dukielskiej „Dla wolności ginę – kontekst historyczny i kulturowy Konfederacji Barskiej” ukazał się w listopadzie 2020 roku. Konfederacja barska zawiązana  29 lutego 1768 roku w Barze na Podolu na ratunek pohańbionej Ojczyzny, wiary, wolności praw oraz swobód narodowych zapisała ważna kartę w dziejach walki narodu i państwa polskiego o wolność i suwerenność. Było to najdłużej trwające powstanie, wymierzone przeciwko obcemu dyktatowi, tym razem rosyjskiemu, które swoim zasięgiem objęło tereny całej Rzeczpospolitej, a jednym z głównych ośrodków ruchu barskiego było karpackie pogranicze.

Książka zawiera 10 referatów, które są pełnym zapisem międzynarodowej konferencji zorganizowanej w ramach Ogólnopolskich Obchodów 250. Rocznicy Konfederacji Barskiej w Beskidzie Niskim, które odbywały się w dniach 12-13 maja 2018 roku, a których  organizatorem było Towarzystwo Miłośników Nowego Żmigrodu, Muzeum im. Leona Karcińskiego w Nowym Żmigrodzie oraz Muzeum Historyczne – Pałac w Dukli. Obchody te Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda objął Narodowym Patronatem w Stulecie Odzyskania Niepodległości, również przypadające  w 2018 roku. Redakcji książki podjęło się Muzeum Historyczne – Pałac w Dukli. Dziesięć opracowań  ujętych jest  w dwóch częściach. W pierwszej – Dla wolności ginę – nawiązuje w tytule do deklaracji zamieszczonej w Pieśni Konfederatów Barskich  i obejmuje kluczowe aspekty ruchu barskiego. W drugiej – zatytułowanej Gniazda oporu konfederatów barskich – przedstawione zostały bardzo interesujące wyniki badań nad fortyfikacjami i  szańcami konfederackimi, głównie w Beskidzie Niskim. Autorzy tekstów wnieśli nowe ustalenia do obecnego stanu badań nad konfederacją barską, przyczyniając się do lepszego poznania i zrozumienia tego powstania.

Książka zawiera zdjęcia archiwalne,  ryciny i szkice.

Książkę można kupić w Informacji Turystycznej w Dukli, ul. Trakt Węgierski 26a (I piętro budynku na dworcu autobusowym). 

Cena 40,00 zł.

Format książki 165×235, oprawa twarda, druk czarnobiały, fotografie, ryciny i szkice czarno-białe w tekście, 222 strony, skład Wydawnictwo Ruthenus z Krosna, Dukla 2020.

Comments are closed.