Starosta Krośnieński, Burmistrz Dukli oraz Dyrektor Ośrodka Kultury w Dukli zapraszają na Święto Niepodległości 11 listopada 2023 r. W programie msza św. o godz. 10.00 w kościele pw. św. Marii Magdaleny w Dukli. Następnie będzie miał przemarsz pod pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego przy ul. Kościuszki 4, gdzie zostanie odśpiewany hymn i złożone zostaną kwiaty. Po uroczystościach przed pomnikiem będzie miał miejsce koncert laureatów Polskiej Pieśni Patriotycznej oraz wspólne śpiewanie utworów patriotycznych.

Comments are closed.