Urząd Miejski w Dukli 

ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla

tel. 13 43 29  100  fax.(13)433 10 11

e-mail: gmina@dukla.pl,

strona internetowa: www.dukla.pl

Transgraniczna Informacja Turystyczna w Dukli

ul. Trakt Węgierski 26a, 38-450 Dukla

tel. 13 43 35 616

e-mail: tit@dukla.pl

Ośrodek Kultury i sala widowiskowa

ul. Kościuszki 4, 38-450 Dukla

Transgraniczne Centrum Wymiany Kulturalnej

ul. Trakt Węgierski 38

Tel/fax: 13 43 300 25, 662 054 407 

e-mail: osrodekkultury@dukla.pl

Strona internetowa: www.ok.dukla.pl

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

ul. Armii Krajowej 1A

38-450 Dukla

Tel.: 13 43 30 335,  tel. obiekty MOSiR: 885 684 885

tel.: lodowisko MOSiR: 691 087 355

e-mail: mosir@dukla.pl

strona internetowa: www.mosir.dukla.pl

Komisariat Policji w Dukli 

38-450 Dukla, ul. Kopernika 4,

tel. 13 433 00 07; 13 43 29 371

Urzędy Pocztowe i Agencje Pocztowe

Urząd Pocztowy w Dukli, 38-450 Dukla tel. 13 433 01 54

Agencja Pocztowa w Łękach Dukielskich, 38-456 Łęki Dukielskie tel. 13 431 76 08

Agencja Pocztowa w Równem 38-451 Równe tel. 13 433 31 44

Agencja Pocztowa w Tylawie 38-454 Tylawa tel.13 433 11 27

Centrum Współpracy policyjnej i celnej w Barwinku

Telefon: 13 437 74 27; IP. MSWiA 664 0427

Fax: 13 437 74 07; IP. MSWiA 664 0407

E-mail: barwinek@strazgraniczna.pl

Obwód Drogowy Dukla

ul. Trakt Węgierski 2

Telefon: 13 43 30 105;

Centrum Współpracy policyjnej i celnej w Barwinku

Telefon: 13 437 74 27; IP. MSWiA 664 0427

Fax: 13 437 74 07; IP. MSWiA 664 0407

E-mail: barwinek@strazgraniczna.pl