Gmina Dukla

Gmina Dukla małe logo
Herb Dukli

 

Herb Dukli o białym polu herbowym przedstawia trzy rogi myśliwskie koloru czarnego, ułożone w roztrój (w „młynek”). Okucia rogów oraz ich paski są koloru złotego. Herb pochodzi od herbu rodowego Trąby używanego przez rodzinę Jordanów, założycieli miasta. Używany od XVI wieku, identyczny motyw występuje też na pieczęciach miejskich Dukli.

 

Położenie

Gmina Dukla położona jest w południowo-wschodniej Polsce w województwie podkarpackim w centralnej części Beskidu Niskiego, w obrębie Karpat Wschodnich, będących fragmentem łuku karpackiego (Karpat fliszowych), w dorzeczu Jasiołki. Przez gminę przebiega droga krajowan nr 19 (Radom-Rzeszów-Miejsce Piastowe-Barwinek), trasa międzynarodowa prowadząca na południe Europy. Gmina swoim obszarem obejmuje najniższą częśc Beskidu Niskiego, zwaną Beskidem Dukielskim. Od południa gmina graniczy ze Słowacją.

Klimat

Gmina Dukla leży w obszarze przejściowym, gdzie stykają się wpływy klimatu górskiego i podgórskiego oraz klimatu zaciszy śródgórskich. Istotnie na jego parametry wpływa Przełęcz Dukielska, przez którą z równin węgierskich wieją bardzo silne wiatry południowe i południowo-zachodnie. Średnia roczna temperatura waha się od 6° C do 7,8° C. Średnia roczna temperatura w styczniu wynosi od -4° C do 4,5° C, w lipcu od +16° C do +18°C. Średnioroczne sumy opadów wahają się od 700-1000 mm (w Polsce 500-700 mm). Maksimum opadów przypada na lipiec. Okres wegetacyjny trwa od 180 dni (w górach) do 210 dni (na pogórzu).

Dane statystyczne

Demografia gminy Dukla według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.:

Liczba mieszkańców: 14 727

Kobiety: 7498

Mężczyźni: 7 228

Przyrost naturalny: 0,75 promila

 

Demografia Gminy Dukla według miejscowości:

L.p Miejscowość Il. mieszk. Ilość
urodzeń
Ilość
zgonów

Przyrost
nat.

1 Barwinek 271 1 0 1
2 Cergowa 1349 11 8 3
3 Chyrowa 102 0 1 -1
4 Dukla 2129 25 22 3
5 Głojsce 795 8 7 1
6 Iwla 743 8 9 -1
7 Jasionka 1197 9 16 -7
8 Lipowica 269 3 3 0
9 Łęki Dukielskie 1646 13 24 -11
10 Mszana 277 2 2 0
11 Nadole 518 7 4 3
12 Nowa Wieś 171 2 2 0
13 Olchowiec 57 0 1 -1
14 Ropianka 10 0 0 0
15 Równe 1911 13 16 -3
16 Teodorówka 1078 14 11 3
17 Trzciana 221 2 3 -1
18 Tylawa 396 3 2 1
19 Wietrzno 841 4 13 -9
20 Zawadka Rymanowska 242 4 3 1
21 Zboiska 425 5 5 0
22 Zyndranowa 127 1 1 0
Razem 14 775 135 153 -18

Powierzchnia: 235,14 km²

Gęstość zaludnienia: 63 os/km²

Gminę Dukla tworzą 22 miejscowości.

Mapa Gminy Dukla
Mapa Gminy Dukla