Bulwar nad Jasiołką oraz tężnia solankowa powstały po zagospodarowaniu terenów zalewowych w rejonie ul. Nadbrzeżnej w Dukli z inicjatywy mieszkańców. Dukielski Bulwar jest miejscem wypoczynku, relaksu, posiadającym walory prozdrowotne.

Przy brzegu Jasiołki powstał trakt spacerowy, przy którym stanęły ławeczki parkowe i drewniane leżanki. Wokół rosłego drzewa zamontowana została okrągła ławeczka.  Zainstalowane zostały tablice informacyjne oraz stojak na rowery. Powstała również tężnia solankowa, przy której można zrelaksować się w plenerze. Walory terapeutyczne solanek to nie tylko modny trend, ale także naukowo potwierdzone korzyści dla zdrowia i urody, m.in. dla układu oddechowego, czy ogólnej poprawy samopoczucia.

Powstania miejsca wypoczynku i relaksu miała miejsce dzięki mieszkańcom Dukli, którzy oddali swój głos na Dukielski bulwar, a następie na tężnię solankową w ramach Budżetu Obywatelskiego.