Projekt “Droga do zdrowia”

„Droga do zdrowia” jest efektem współpracy gminy Dukla i Fundacji PZU.  Przy pomocy środków przyznanych przez Fundację PZU w Dukli, przy żółtym szlaku pieszym Dukla-Chyrowa, powstało miejsce do aktywnego spędzania wolnego czasu, wyposażone w drewniane urządzenia do ćwiczeń oraz miejsce rekreacyjno-edukacyjne z wiatą, miejscem na ognisko i podestem widokowym. Realizacja projektu zakończyła się w końcem czerwca br. Głównym celem projektu jest upowszechnianie zdrowego trybu życia i aktywnej formy spędzania wolnego czasu zarówno młodych jak i starszych mieszkańców. Dodatkowo realizacja projektu przy żółtym szlaku pieszym uatrakcyjni go, jak również da schronienie turystom w razie załamania pogody. Powstało  miejsce wypoczynkowe na łonie natury  z dala od ruchliwej ulicy.

 

Projekt ma na celu stworzenie warunków dla wszechstronnego rozwoju aktywizacji,ochrony i promocji zdrowia mieszkańców gminy i turystów.

W ramach projektu pn. “Droga do zdrowia” powstały następujące elementy:

  1. Ścieżka zdrowia, na której znajdują się drewniane urządzenia do ćwiczeń;
  2. Kącik edukacyjny, w którym można dowiedzieć się o atrakcjach turystycznych gminy Dukla, o osobliwościach przyrodniczych i najczęściej występujących grzybach i drzewach w Beskidzie Dukielskim;
  3. Punkt wypoczynkowy, na który składają się altana i ognisko;
  4. Podest widokowy, z którego można podziwiać panoramę Dukli.