Nowe wydawnictwo o Dukli

W grudniu 2019 roku ukazała się  książka pt. „Dukla – historia rozwoju przestrzennego do końca XVI wieku” autorstwa Joanny Figurskiej Dudek jako XIII tom Biblioteki Dukielskiej. Wydawcą książki na zlecenie Gminy Dukla  jest Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. Książka, będąca pracą doktorską Autorki, składa się z: wstępu, czterech rozdziałów, podsumowania, bibliografii, aneksów, kalendarium historii Dukli do końca XVI wieku, wykazu ważniejszych skrótów, spisu tablic, spisu ilustracji, informacji o Autorce i recenzji.

Książka przedstawia historię Dukli do końca XVI wieku, biorąc pod uwagę jego układ urbanistyczny oraz architekturę. Autorka przedstawia możliwie najdokładniej obraz Dukli, średniowiecznego miasta, opierając się na wszystkich dostępnych materiałach i dokumentach, bieżącej wiedzy historycznej oraz wielopłaszczyznowych analizach porównawczych Dukli i innych miast powiatu bieckiego, tj. Biecza, Bobowej, Ciężkowic, Dębowca, Gorlic, Jasła, Jaślisk, Osieka (Jasielskiego), Szymbarku i Nowego Żmigrodu.  Dukla, obecnie położona na terenie województwa podkarpackiego, w przeszłości była ważnym miastem powiatu bieckiego, a także liczącym się ośrodkiem handlowym. Układ urbanistyczny lokacyjnego miasta Dukla wykrystalizował się na podstawie istniejącej wsi o takiej samej nazwie. W pracy Autorka omawia również średniowieczna architekturę Dukli.

Książka ma format 165×235 mm, oprawa twarda, druk jednobarwny, 181 stron.

Można ja nabyć w Transgranicznej Informacji Turystycznej w Dukli, ul. Trakt Węgierski 26a, I piętro, cena: 55,00 zł.

Ośrodek Kultury zaprasza na “Wspólne Gotowanie z uczestniczką programu “Master Chef” i “Ugotowani” – Joanną Studnicką.

Podczas spotkania odbędą się warsztaty zdobienia i pieczenia pierników oraz pokaz świątecznego gulaszu staropolskiego.   Wszystko to będzie można zobaczyć podczas Kiermaszu Bożonarodzeniowego , który odbędzie się 15 grudnia na dukielskim rynku. Start godzina 12.00 Będzie można zakupić wszelakie świąteczne przysmaki, dekoracje itd., przygotowane m.in. przez Koła Gospodyń Wiejskich gminy Dukla, oraz występ grup przedszkolnych i rozdanie nagród Konkursu na Najpiękniejszą Szopkę i Stroik Świąteczny Odbędzie się również zbiórka datków, które przekazane będą Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy.