Już 16 lipca 2017 r. zapraszamy na dukielski rynek na promocję projektu: SZLAK MARYJNY – “ŚWIATŁO ZE WSCHODU”.

Głównym celem projektu realizowanego we współpracy z 12 partnerami polskimi i słowackimi jest stworzenie nowego zintegrowanego produktu turystycznego w postaci szlaku pielgrzymkowego, opartego na sanktuariach i miejscach kultu maryjnego, który uwidoczni kulturowe, przyrodnicze, historyczne, społeczne i duchowe wartości pogranicza polsko-słowackiego.Szlak Maryjny Dukla Rynek - 16 lipca

Comments are closed.