Izba muzealna została stworzona przez miłośnika lokalnej historii, rekonstruktora Michała Rąpałę z Krygu. Izba muzealna jest efektem ponad 10-ciu lat kolekcjonowania, archiwizowania i ratowania pamiątek oraz eksponatów związanych z historią Gorlic, także z jej najtragiczniejszym rozdziałem jakim była słynna bitwa pod Gorlicami 2 maja 1915 roku.

KAIM mieści się w budynku Szkoły Podstawowej im. Ignacego Łukasiewicza w Krygu pod numerem 397. Jest ona otwarta w każdą pierwszą niedzielę miesiąca od 13.00 do 17.00 oraz “na telefon” 510 781 225.

Skrót KAIM jest grą słowną zawierającą miejscowość, w której znajduje się izba oraz jest jednocześnie oddaniem hołdu wszystkim poległym żołnierzom Wielkiej Wojny, którzy walczyli w obcych mundurach za Polską sprawę. Nazwa KAIM, to również przywołanie pamięci symbolicznego wzgórza Kaim, gdzie miał miejsce jeden z punktów zwrotnych Wielkiej Wojny. To właśnie tutaj zatrzymano carski walec parowy idący z impetem przez całą Galicję w stronę stolic ówczesnej monarchii austro-węgierskiej.

Izba składa się z dwóch sal wypełnionych eksponatami z różnych okresów historii.

Sala II poświęcona jest głównie I wojnie światowej, a w szczególności bitwie pod Gorlicami, która miała ogromne znaczenie dla frontu wschodniego, a także dla słynnej Festung Przemyśl. Znajduje się tu bogata kolekcja pocztówek, książek, map, dokumentów oraz literatury z tamtej epoki. Zwiedzający mogą także obejrzeć uzbrojenie trzech walczących armii: monarchii austro-węgierskiej, pruskiej oraz carskiej. Można również obejrzeć kompletną sylwetkę żołnierza CK 20 pułku piechoty im. księcia pruskiego Henryka, którego rekonstrukcję prowadzi GRH Gorlice 1915. Michał Rąpała, pomysłodawca i twórca izby muzealnej, jest aktywnym członkiem Stowarzyszenia Miłośników Wsi Kryg “Krygowiacy”.

W trakcie zwiedzania wystawy można zobaczyć również genezę tworzenia cmentarzy wojennych w byłej Galicji zachodniej oraz działania wojenne na obszarach obecnego powiatu gorlickiego i nie tylko.

Kolejna sala, oznaczona numerem III, ukazuje “drogę do niepodległości”, XX-lecie międzywojenne, II wojnę światową, historię pożarnictwa w Krygu (OSP), przemysłu naftowego i wydobywczego (Glinik) oraz etnografię. Obejmuje ona również okres II wojny światowej, zaczynając od kampanii wrześniowej i prezentując liczne eksponaty z tamtej epoki, takie jak książki, gazety, dokumenty, amunicja oraz wyposażenie żołnierzy. Wśród eksponatów znajdują się także oryginalne ogniwa gąsienicowe i amunicja do pojazdów pancernych, a także ich mniejsze modele, obejmujące również samoloty i okręty wojenne.

Krygowska izba muzealna to także sentymentalna podróż w czasy dzieciństwa starszych pokoleń, ukazująca życie na wsi poprzez różnorodne narzędzia i urządzenia codziennego użytku. Nieodłącznym tematem związany z historią Gorlic jest nieistniejąca już fabryka maszyn “Glinik”.

Przekaz Krygowskiej izby muzealnej jest wyraźny i zrozumiały. Przedstawia on trudną i pełną wyzwań drogę, którą musieli przebyć polscy żołnierze w trakcie dwóch największych konfliktów w historii. Te wydarzenia głęboko odbiły się na Gorlicach, które było nie tylko znaczącym ośrodkiem przemysłu naftowego, ale także kolebką innowacji na skalę światową.

Zwiedzający mają okazję zobaczyć bezsens wojny oraz jej tragiczne skutki. Przekaz krygowskiej izby muzealnej można streścić w krótkim zdaniu: “Oni walczyli, my nie musimy – za to winniśmy im wdzięczność”. Te proste słowa niosą głęboki przekaz, ukazując wdzięczność za pokój, który możemy dziś cieszyć się.

Żyjemy w czasach, gdzie rozwój gospodarczy i budowa infrastruktury są kluczowe, ale równie istotne jest budowanie naszej narodowej tożsamości. Ta tożsamość została brutalnie naruszona przez dwie wojny światowe, powstania i inne tragiczne wydarzenia w naszej historii. Dlatego też niezmiernie ważne jest pamiętanie o naszych korzeniach, o ludziach i ich bohaterskich czynach, które umożliwiły nam życie w wolnym kraju, gdzie możemy swobodnie posługiwać się ojczystym językiem.

Zapraszamy serdecznie do Izby muzealnej KAIM w Krygu!

Comments are closed.