Kościół św. Marii Magdaleny w Dukli z XVIII w. – perła rokoko

Kościół św. Marii Magdaleny w Dukli z XVIII w. – perła rokoko

Kościół istniał już w XV w. Prawie niezmieniony wygląd do obecnych czasów, zawdzięczamy Jerzemu Mniszchowi i jego żonie Marii Amalii – przebudowa świątyni miała miejsce w latach 1764-1765. Wielokrotnie niszczony, w tym w 1944 r. Remontowany w 1954, w 1964-1965,…

Sanktuarium św. Jana z Dukli i Klasztor OO. Bernardynów z XVIII w.

Sanktuarium św. Jana z Dukli i Klasztor OO. Bernardynów z XVIII w.

Sanktuarium jest cennym zespołem sakralnym i głównym ośrodkiem kultu św. Jana z Dukli, świątobliwego zakonnika bernardyńskiej prowincji z XV w. Pierwszy kościół był drewniany – powstał w 1741 r. i został ufundowany przez Józefa Mniszcha – właściciela Dukli. W latach 1761-64…

Zabudowa rynku z ratuszem i kamieniczkami

Zabudowa rynku z ratuszem i kamieniczkami

W centrum Dukli zachował się dawny układ urbanistyczny miasta. Pośrodku ratusz z początku XVII w., przebudowany w połowie XIX w. na neogotycki. Na elewacji zachodniej zachowały się herby dawnych właścicieli miasta: „Trąby Jordanów” – herb Dukli i „Poraj Męcińskich”. W pierzejach dukielskie kamieniczki z…

Zespół pałacowo-parkowy

Zespół pałacowo-parkowy

Zespół pałacowo-parkowy – obecnie siedziba Muzeum Historycznego w Dukli. Pałac i oficyny, gdzie mieści się dziś Muzeum Historyczne, mają monumentalny i zarazem surowy wygląd. Pałac był XVIII-wieczną późnobarokową rezydencją magnacką w stylu francuskim. W latach 1764-65 Jerzy August Wandalin Mniszech, marszałek nadworny…

Biały Pałac

Biały Pałac

Dukielska kamienica przy ulicy 3 Maja, nazywana: Domem Springera od ostatniego przed II wojną światową właściciela, Nową Apteką, oraz „Białym Pałacem” jak podaje Bartosz Jabłecki–Męciński. Kamienica zlokalizowana jest w centrum miasta przy dawnej drodze prowadzącej przez dukielski rynek w kierunku…

Cmentarze wojenne z I i II wojny światowej

Cmentarze wojenne z I i II wojny światowej

Cmentarze znajdują się w północnej części miasta, za kościołem i klasztorem oo. Bernardynów. Okazała strzelista brama prowadzi na cmentarze, pokłosie Wielkich Wojen. Na bramie pamiątkowa tablica poświęcona porucznikowi Rajmund Feliksowi Świętochowskiemu, który zginął 2 września 1939 roku na granicy w Barwinku. Tablica została…

Cmentarz komunalny w Dukli

Cmentarz komunalny w Dukli

Znajduje się obok zabudowań Bernardynów, przy ul. Pocztowej. Założony był pod koniec XVIII w., po austriackim zakazie chowania zmarłych przy kościołach. Dziś znacznie poszerzony. Na cmentarzu kaplica z okresu założenia nekropolii oraz zabytkowe nagrobki, m.in.: – Karola Reissa, – Ludwika…

Kirkuty żydowskie w Dukli

Kirkuty żydowskie w Dukli

W XIX wieku Żydzi stanowili zdecydowaną większość mieszkańców Dukli – ok. 85 % ludności. Dziś w mieście można odnaleźć  ślady po lokalnej społeczności żydowskiej. Przy ul. Cegrowskiej znajdują się ruiny synagogi, wzniesionej w 1758 r. i zniszczonej przez hitlerowców w czasie…

Ruiny barokowej synagogi

Ruiny barokowej synagogi

Synagoga została wybudowana w 1758 roku. Ruiny znajdują się przy ul. Cergowskiej w Dukli. Synagoga zbudowana z kamienia w kształcie kwadratu o boku 15 m. Ocalały mury do wysokości dachu, portal wejściowy, bima (podwyższenie, usytuowane zwykle na środku świątyni, służyło…

Ruiny komory celnej XVI-XIX w.

Ruiny komory celnej XVI-XIX w.

Dukla założona w XIV w. zyskała na znaczeniu w połowie XVI w. Powstała tu komora celna przy szlaku handlowym na Węgry. W 1588 r. król Zygmunt III Waza nadał miastu prawo składu wina, a od 1595 r. wszystkie przewożone przez granicę…

Aleja robinii akacjowych

Aleja robinii akacjowych

Przy wjeździe do Dukli od strony Krosna znajduje się imponująca aleja, składająca się z ponad 200 równolegle do siebie ułożonych robinii akacjowych. Najatrakcyjniej wygląda i pachnie w porze kwitnienia, pod koniec maja i w pierwszej połowie czerwca. Prawdopodobnie jest to najdłuższa aleja…

Pustelnia św. Jana w Trzcianie

Pustelnia św. Jana w Trzcianie

Znajduje się na wzgórzu Zaśpit. Prowadzi do niej droga asfaltowa z Trzciany do parkingu pod lasem. Dróżką dochodzi się do Pustelni (ok. 300 m). Według przekazów św. Jan z Dukli urodził się w 1414 r. i w młodości prowadził pustelnicze…

Drewniany kościółek pw. Św. Michała Archanioła w Wietrznie z XVIII w.

Drewniany kościółek pw. Św. Michała Archanioła w Wietrznie z XVIII w.

Świątynia wzniesiona w 1752 r. z wykorzystaniem elementów wcześniejszej budowli o późnobarokowym wystroju. W 1880 r. ściany ozdobiono polichromią autorstwa Leona Wróblewskiego. W 1906 r. kościół poddany został gruntownemu remontowi (m.in. powiększono otwory okienne prezbiterium i nawy, nadając im pseudogotycką, ostrołukową formę). Kościół, należący do typu XVIII-wiecznych obiektów drewnianej architektury sakralnej o tradycjach…

Kościół pw. Wniebowzięcia NMP z XVIII w. w Jasionce

Kościół pw. Wniebowzięcia NMP z XVIII w. w Jasionce

Kościół parafialny pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny to murowana, trójnawowa budowla z 1756 roku. Od zachodu przylega kruchta, dobudowana prawdopodobnie w 1907 r. Ściany wewnętrzne zdobi polichromia wykonana przez malarza Ignacego Sroczyńskiego. Ołtarz główny i ołtarze boczne są replikami…