Tom XI – “Święty Jan z Dukli. Cudotwórca wciąż aktualny” – O. Dobromił Maria Godzik OFM

Książka została napisana przez O. Dobromiła Maria Godzika OFM i wydana w 602 rocznicę urodzin św. Jana z Dukli.

Publikacja została poświęcona osobie św. Jana z Dukli, a ściślej rozwojowi kultu, który zrodził się zaraz po jego śmierci. Oddawanie czci Janowi z Dukli przejawiało się w modlitewnych prośbach, kierowanych do Boga za przyczyną Pustelnika. Owocami tych modlitw były liczne łaski i cuda, w tym świadectwo cudu kanonizacyjnego, przedstawione w tej książce. Osobny rozdział poświęcony został różnego rodzaju modlitwom i ich formom, jakie kierowane są do Świętego. Publikacja zawiera także liczne ilustracje oraz wkładkę z reprodukcją malowideł pochodzących z kościoła św. Andrzeja we Lwowie: Cuda św. Jana z Dukli oraz Apoteoza św. Jana z Dukli (warsztat Jana Dziani alias Grosevalle’a).

Format 165×235 mm, oprawa twarda, druk wielobarwny, 228 stron, Wyd. „RUTHENUS”, Dukla 2016.

Cena w IT w Dukli:  35 zł

Comments are closed.