Szanowni Państwo,
Mieszkańcy Gminy i Turyści,

Zwracamy się do Was z gorącym apelem o współdziałanie z burmistrzem Dukli i dyrektorem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w zwalczaniu, piętnowaniu aktów wandalizmu w miejscach publicznych i na szlakach turystycznych gminy Dukla. W ubiegłym roku został oznakowany w Wietrznie szlak rowerowy na Grodzisku w Wietrznie, w tym roku oznakowywany jest szlak łączący niebieski gminny szlak z zielonym na Grodzisku oraz projektowane są kolejne szlaki.
Okazuje się jednak, że niektórym osobom to przeszkadza, bo wyrywają słupki, tablice informacyjne, niszczą infrastrukturę na szlaku. Zniszczona została także luneta na Wzgórzu 534, gdzie znajduje się punkt widokowy, na górze Cergowej zniszczona tabliczka informacyjna, a także sukcesywnie odrywane są kierunkowskazy przy punkcie Informacji Turystycznej, wyginane też są tablice informacyjne na gminnym szlaku rowerowym. A sezon turystyczny się rozpoczyna. Te wszystkie braki trzeba uzupełnić i znowu wydać publiczne pieniądze. Dlatego prosimy o przeciwdziałanie wandalizmowi. Przez wspólne działanie przeciwstawimy się prymitywnym wandalom i ludziom złej woli niszczącym dobro publiczne w naszej gminie.

Prosimy o zgłaszanie aktów wandalizmu dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, który jest odpowiedzialny za utrzymanie szlaków turystycznych: tel. 13 43 30 335.

Szanujmy naszą wspólną pracę i nasze pieniądze…

Z wyrazami szacunku
pracownicy gminy Dukla i MOSiR Dukla

Comments are closed.