Zapraszamy do zapoznania się z folderami informacyjnymi dostępnymi w wersji on-line na naszej stronie. Ulotki i foldery w wersji papierowej możecie otrzymać w biurze Transgranicznej Informacji Turystycznej w Dukli, ul. 3 Maja 1. Są to również materiały, które w wersji drukowanej były rozdawane w informacji turystycznej oraz na targach turystycznych i imprezach plenerowych, a których nakład został już wyczerpany.

Foldery informacyjne on-line:

Comments are closed.