Stowarzyszenia

Towarzystwo na Rzecz rozwoju Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej
Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Dziedzictwa Żydów Ziemi Dukielskiej Sztetl Dukla
Dukielskie Stowarzyszenie Wspólnie ponad Podziałami

Dukielskie Stowarzyszenie Wspólnie ponad Podziałami
Adres: ul. Armii Krajowej 1A, 38-450 Dukla
Prezes: Justyna Zimny-Frużyńska

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Karpackiej Karpatka
Stowarzyszenie Turystyczne Beskid Dukielski
Stowarzyszenie Animare
Stowarzyszenie Miłośników Cergowej

Adres: Cergowa, 38-450 Dukla
Prezes: Adam Faustus

Koła Gospodyń Wiejskich

Koło Gospodyń Wiejskich w Równem

Koło Gospodyń Wiejskich w Równem
Adres: Dom Ludowy w Równem, 38-451 Równe
Przewodnicząca: Grażyna Kłap
Tel: Grażyna Kłap 13 433 32 75

Koło Gospodyń Wiejskich w Barwinku

Koło Gospodyń Wiejskich w Barwinku
Adres: Dom Ludowy w Barwinku, 38-450 Dukla
Przewodnicząca: Anna Delimata
Tel: Anna Delimata 693 560 737

Koło Gospodyń Wiejskich w Głojscach

Koło Gospodyń Wiejskich w Głojscach
Adres: Dom Ludowy w Głojscach, 38-450 Dukla
Przewodnicząca: Czesława Czepiga
Tel: Czesława Czepiga 13 433 04 04

Koło Gospodyń Wiejskich w Iwli

Koło Gospodyń Wiejskich z Iwli
Adres: Dom Ludowy w Iwli, 38-450 Dukla
Przewodnicząca: Renata Ukleja
Tel: Renata Ukleja 600 813 742

Koło Gospodyń Wiejskich w Łękach Dukielskich

Koło Gospodyń Wiejskich w Łękach Dukielskich
Adres: Dom Ludowy w Łękach Dukielskich , 38-450 Dukla
Przewodnicząca: Maria Kołacz
Tel: Maria Kołacz 693 605 186

Koło Gospodyń Wiejskich w Wietrznie

Koło Gospodyń Wiejskich w Wietrznie
Adres: Dom Ludowy w Wietrznie, 38-450 Dukla.
Przewodnicząca: Danuta Czelniak
Tel: Danuta Czelniak 13 433 33 35

Koło Gospodyń Wiejskich w Cergowej

Koło Gospodyń Wiejskich w Cergowej
Adres: Dom Ludowy w Cergowej, 38-450 Dukla

Koło Gospodyń Wiejskich w Zboiskach

Koło Gospodyń Wiejskich w Zboiskach
Adres: Dom Ludowy w Zboiskach, 38-450 Dukla
Przewodnicząca: Izabela Kalińska
Tel: Izabela Kalińska 13 433 10 65