Koło łowieckie „Rogacz” w Dukli

Adres

Koło Łowieckie Rogacz w Dukli

Tylawa 48B

38-454 Tylawa

strona internetowa: http://rogaczdukla.republika.pl/

Adres do korespondencji

Zdzisław Dudzic

Jaśliska 154

38-485 Jaśliska

 

Koło Łowieckie „Gawra” Dukla

Adres

Wola Niżna 2

38-485 Jaśliska

tel: 0134310280

e-mail: kolo@gawra.org.pl

strona internetowa: http://biernas.webnode.com/