12.04.2019 roku po raz III w rejonie Lubatówka odbędzie się Ekstremalna Droga Krzyżowa, która prowadzić będzie m.in. przez tereny Gminy Iwonicz-Zdrój, Gminy Dukli, Gminy Rymanów oraz Gminy Krempnej. Drogi asfaltowe stanowią około 5% trasy całkowitej. Reszta, to drogi szutrowe, gruntowe, a w większości szlaki turystyczne, ścieżki przyrodnicze na terenie Nadleśnictwa Dukla i Magurskiego Parku Narodowego.

Szczegółowe informacje dot. trasy w Naszym regionie dostępne są pod adresem: https://edk.org.pl/trasa-edk/2382 oraz na Facebooku: https://www.facebook.com/edk.lubatowka/  

Drogę rozpoczynamy Mszą Świętą o godz. 20:00 i ok godz. 21:30 wychodzimy na szlak.

Kładka na rzece Jasiołka – most linowy, łącząca miejscowość Równe z Wietrznem została zamknięta. W związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym dotyczącym kładki, a w szczególności jej stanu technicznego, który stwarza niebezpieczeństwo dla użytkowników Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krośnie wydał decyzję zakazującą korzystania z kładki.  Dalsze losy będą zależne od ekspertyzy technicznej dotyczącej stanu kładki, którą nakazał PINB w Krośnie sporządzić właścicielom tj. Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie zlewnia w Jaśle oraz prywatnym współwłaścicielom. 

W związku z tym odcinek szlaku rowerowego nad rzeką Jasiołką, prowadzący przez most linowy zostaje ZAMKNIĘTY !!! Z punktu gdzie szlak się rozpoczyna, aby dostać się do miejscowości Równe można zrobić objazd:

  • na północ – drogą powiatową, dalej przez wieś Wietrzno, na pierwszym skrzyżowaniu w prawo, przez most, w kierunku drogi międzynarodowej S19, na której obrać kierunek południowy już drogą główną do Równego,
  • na południe – w kierunku Dukli, przez Wietrzno, Zboiska,  drogą międzynarodową S19 obrać kierunek północny już do Równego.