„Bardzo chciałem tu przybyć…” – Jan Paweł II

Te pamiętne słowa Jan Paweł II wypowiedział dziewiętnaście lat temu – 9 czerwca 1997 roku – u grobu św. Jana z Dukli w dukielskim Sanktuarium. Przybycie Ojca Świętego do Dukli i dokonanie kanonizacji Jana Duklana następnego dnia w Krośnie oraz poświęcenie kościoła św. Piotra i św. Jana z Dukli było częścią V Pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny.
Ojciec Święty wylądował na lotnisku w Targowiskach – Łężanach w dniu 9 czerwca, następnie przyjechał do Dukli, aby spotkać się z mieszkańcami Dukli i licznie przybyłymi pielgrzymami, do których m. in. powiedział:

„Bracia i siostry, często nawiedzajcie to miejsce! Ono jest wielkim skarbem tej ziemi”.
W dukielskim klasztorze Jan Paweł II spędził noc, gdzie mógł „w ciszy klasztoru (…) wgłębić się w tajemnicę życia i świętości” Jana Duklana. Uroczystości kanonizacyjne w Krośnie oraz poświęcenie kościoła św. Piotra i nadanie mu przez Ojca Świętego drugiego patrona św. Jana z Dukli miały miejsce 10 czerwca 1997 r.

O wizycie Wielkiego Polaka w Dukli przypominają:
– kielich mszalny – dar Papieża Jana Pawła II dla sanktuarium w Dukli,
– pamiątkowy podpis Ojca Świętego w kronice klasztornej,
– elementy wyposażenia z pokoju papieskiego,
– oprawioną w skórę Uchwałę Rady Miejskiej w Dukli nadającą Jego Świątobliwości tytuł Honorowego Obywatela Dukli oraz inne pamiątki.
– pomnik na placu przed Sanktuarium w Dukli przedstawiająca Papieża Jana Pawła II, św. Jana z Dukli oraz krzyż pojednania.

Duklanie osobiście stawili się w Rzymie, by zaprosić Ojca Świętego do odwiedzenia miasta św. Jana. Wszystkie działania podejmowane w tym czasie miały jak najlepiej przygotować mieszkańców Dukli i całego Podkarpacia do godnego przyjęcia Ojca Świętego. Przedstawiciele władz kościelnych i samorządowych odbyli także pielgrzymkę do Rzymu, by bezpośrednio podziękować Ojcu Świętemu za dar kanonizacji.
Ten czas przygotowań i pokanonizacyjnych wydarzeń znalazł odzwierciedlenie w korespondencji z Watykanem, planach, fotografiach, pamiątkach, transparentach, plakatach, medalach, ekslibrisach, kartach pocztowych, kopertach, znaczkach i banknotach z okolicznościowym nadrukiem, a także publikacjach.

Zdjęcia nadesłał Pan Bogusław Szczurek. Bardzo serdecznie dziękujemy!