Post List #3

Wieża Widokowa Na Górze Cergowej

Wieża Widokowa Na Górze Cergowej

Anna Chłopeckacze 6, 20232 min read

Góra Cergowa (zwana też Cergowską Górą lub Wielką Górą) znajduje się na południowy wschód od Dukli. Jej wysokość to 716 m n.p.m. Mimo, że nie jest najwyższym szczytem Beskidu Dukielskiego jej trójgarbna sylwetka jest jej cechą charakterystyczną i rozpoznawalną. Wybudowana…

Wzgórze 534

Wzgórze 534

Anna Chłopeckacze 6, 20231 min read

Wzgórze 534 nazywane jest również przez starszych mieszkańców okolic “Krwawym Wzgórzem”. Od 11 września 1944 r. toczyły się ciężkie walki o wzgórze 534. Kto miał wzgórze ten kontrolował szosę Dukla-Nowy Żmigród, mógł ostrzeliwać Duklę i okoliczne szosy. Walki o to strategiczne wzniesienie…

Chyczki w Dukli

Chyczki w Dukli

Anna Chłopeckacze 6, 20231 min read

Miejsce widokowe na Chyczkach tworzy drewniana altana z miejscem na ognisko, kącik edukacyjny, w którym można dowiedzieć się o atrakcjach turystycznych gminy Dukla, o osobliwościach przyrodniczych i najczęściej występujących grzybach i drzewach w Beskidzie Dukielskim; drewniane urządzenia do ćwiczeń, podest…

Bikowa Góra w Głojscach

Bikowa Góra w Głojscach

Anna Chłopeckacze 6, 20231 min read

Nazwa Głojsce najprawdopodobniej pochodzi od słowa “gwozd”, czyli las, na skraju którego została założona wieś. Wioska rozciąga się u stóp Góry Bikowej, opasana jest malowniczymi lasami, w których dominują buki, jawory, graby, świerki i jodły. Szczyt Góry Bikowej jest miejscem…