“Bardzo chciałem tu przybyć…” – Jan Paweł II

Te pamiętne słowa Jan Paweł II wypowiedział dziewiętnaście lat temu – 9 czerwca 1997 roku – u grobu św. Jana z Dukli w dukielskim Sanktuarium. Przybycie Ojca Świętego do Dukli i dokonanie kanonizacji Jana Duklana następnego dnia w Krośnie oraz poświęcenie kościoła św. Piotra i św. Jana z Dukli było częścią V Pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny.
Ojciec Święty wylądował na lotnisku w Targowiskach – Łężanach w dniu 9 czerwca, następnie przyjechał do Dukli, aby spotkać się z mieszkańcami Dukli i licznie przybyłymi pielgrzymami, do których m. in. powiedział:

“Bracia i siostry, często nawiedzajcie to miejsce! Ono jest wielkim skarbem tej ziemi”.
W dukielskim klasztorze Jan Paweł II spędził noc, gdzie mógł “w ciszy klasztoru (…) wgłębić się w tajemnicę życia i świętości” Jana Duklana. Uroczystości kanonizacyjne w Krośnie oraz poświęcenie kościoła św. Piotra i nadanie mu przez Ojca Świętego drugiego patrona św. Jana z Dukli miały miejsce 10 czerwca 1997 r.

O wizycie Wielkiego Polaka w Dukli przypominają:
– kielich mszalny – dar Papieża Jana Pawła II dla sanktuarium w Dukli,
– pamiątkowy podpis Ojca Świętego w kronice klasztornej,
– elementy wyposażenia z pokoju papieskiego,
– oprawioną w skórę Uchwałę Rady Miejskiej w Dukli nadającą Jego Świątobliwości tytuł Honorowego Obywatela Dukli oraz inne pamiątki.
– pomnik na placu przed Sanktuarium w Dukli przedstawiająca Papieża Jana Pawła II, św. Jana z Dukli oraz krzyż pojednania.

Duklanie osobiście stawili się w Rzymie, by zaprosić Ojca Świętego do odwiedzenia miasta św. Jana. Wszystkie działania podejmowane w tym czasie miały jak najlepiej przygotować mieszkańców Dukli i całego Podkarpacia do godnego przyjęcia Ojca Świętego. Przedstawiciele władz kościelnych i samorządowych odbyli także pielgrzymkę do Rzymu, by bezpośrednio podziękować Ojcu Świętemu za dar kanonizacji.
Ten czas przygotowań i pokanonizacyjnych wydarzeń znalazł odzwierciedlenie w korespondencji z Watykanem, planach, fotografiach, pamiątkach, transparentach, plakatach, medalach, ekslibrisach, kartach pocztowych, kopertach, znaczkach i banknotach z okolicznościowym nadrukiem, a także publikacjach.

Zdjęcia nadesłał Pan Bogusław Szczurek. Bardzo serdecznie dziękujemy!

Już w pierwszy weekend czerwca 2016 r. w dniach 4 i 5 czerwca, odbędzie się II Galicyjskie Spotkanie Motocyklowe. Po raz drugi będzie to impreza charytatywna, tym razem zbieramy na leczenie chorej Hani Gancarz, która ma tylko 2 latka i w tak młodym wieku musi walczyć z podstępną chorobą, jaką jest rak.

Na scenie wystąpią m.in.: Jacek Dewódzki Kolektiv, Utopia, Insani, Kapitał. Oprócz koncertów będzie mnóstwo atrakcji: licytacja obrazów oraz atrakcyjna loteria fantowa, w której można wygrać mnóstwo ciekawych fantów, bony na zakupy, usługi, produkty rękodzielnicze i gadżety.

Odbędzie się pokaz UNIMOTO oraz areografu w wykonaniu ArtGarage. Będziemy rejestrować potencjalnych dawców szpiku kostnego. Imprezie będzie towarzyszyć tradycyjne smaczne jedzenie, liczne konkursy z nagrodami.

Do dyspozycji pole namiotowe i parkingi dla naszych maszyn!!

II Galicyjskie Spotkanie Motocykowe w Dukli

Gminny Dzień Dziecka w Dukli

W dniach 13-15 maja 2016 roku gmina Dukla uczestniczyła w targach turystyki weekendowej “Atrakcje Regionów” w Chorzowie, które odbywały się na terenie Parku Śląskiego (Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku).Wspólnie z pracownikami gminy nasz region promowali: Zespół “Tereściacy” z Mszany i Zawadki Rymanowskiej i pani sołtys Mszany Ewa Kaczmarska -Więckowska. W targach wzięły udział gminy, urzędy marszałkowskie, stowarzyszenia i przedsiębiorcy zajmujący się branżą turystyczno-gastronomiczną. W ciągu trzech dni przez nasze stoisko przewinęło się tysiące mieszkańców Śląska. Największym zainteresowaniem cieszyły się szlaki turystyczne, szczególnie ścieżki rowerowe, dziedzictwo kulturowe, szczególnie kultura łemkowska, którą na żywo reprezentował Zespół Tereściacy, św. Jan z Dukli, aMuzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce, a także Mszana nie Dolna, “tylko ta najważniejsza w Polsce” tzn. w gminie Dukla. Zespół “Tereściacy” wystąpił w składzie: Elżbieta Filip-Płóciennik – akordeon, Bogdan Płóciennik – gitara, Maria Bąk, Klaudia Trzebunia i Klaudia Wielgosz – wokal. Zespół wystąpił na rozpoczęcie targów na scenie z 20 min. repertuarem pieśni łemkowskich, które wzbudziły aplauz odwiedzających stoiska targowe. Przez trzy dni targów dawał koncerty przy stoisku gminy Dukla. Zespół nawiązał wiele kontaktów między innymi z wsią Rajcza i Flisakami Pienińskimi, z którymi wspólnie muzykowali. W czasie targów odbywało się wiele pokazów i spotkań, miedzy innymi odbyło się spotkanie autorskie z Beatą Pawlikowską – podróżniczką i pisarką, pokaz tańca brzucha, pokaz barmański Krzysztofa Drabika.

Bardzo dziękujemy Fundacji Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce, która wspólnie z gminą Dukla sfinansowała stoisko targowe, a także Zespołowi “Tereściacy” za występy i bycie atrakcją naszego regionu.

Gmina Dukla – jedna z 2478 gmin w Polsce, ukryta gdzieś w Beskidzie Niskim, pośród gór nieprzekraczających 1000 m. n.p.m., z cichą, nadszarpniętą zębem czasu i zawirowaniami historycznymi stolicą gminy –Duklą. Dla nas mieszkańców, którzy wrośliśmy w tę ziemię i w jej dorobek niekiedy nie jest łatwo dostrzec unikatowość i niezwykły potencjał tego miejsca. A jednak Dukla przyciąga turystów polskich i zagranicznych, którzy dostrzegają bogactwo historii i tradycji, zabytków, pięknej przyrody, różnorodności kultur, jak i przyjaznych ludzi.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców i turystów planowane jest utworzenie kolejnych ciekawych szlaków turystycznych na terenie gminy. W związku z tym przedsięwzięciem 14 kwietnia br. wspólnie z Zastępcą Nadleśniczego Nadleśnictwa Dukla Stanisławem Gazdą, dyrektorem MOSiR Dukla Michałem Szopą oraz przedstawicielem Urzędu Miejskiego w Dukli Anną Chłopecką dokonano w terenie wstępnych ustaleń nad przebiegiem dwóch szlaków: zielonego, który z Wietrzna prowadzi przez ciekawe punkty, wśród których najciekawszym jest stanowisko archeologiczne w lesie między przysiółkami Banią, a Łazami , gdzie odkryto ciałopalne cmentarzysko kurhanowe oraz czerwonego rozpoczynającego się w Wietrznie, biegnącego przez zaciszne tereny leśne, wokół „Frankowa” – wzgórza, na którym była usytuowana skocznia narciarska, w kierunku Wzgórza 534, gdzie połączy się z istniejącym Szlakiem Rowerowym Gminy Dukla oznaczonym kolorem niebieskim. Czerwony szlak będzie również prowadził do dukielskiego rynku starą drogą obok Sanktuarium św. Jana, którą przebiegał historyczny szlak handlowy.

W przyszłości planowane jest stworzenie sieci szlaków turystycznych gminy Dukla, do której stopniowo będą włączane kolejne miejscowości i ich atrakcje. Szlaki wraz z infrastrukturą mają służyć zarówno mieszkańcom, jak i turystom, którzy chcą aktywnie spędzić czas otoczeni piękną przyrodą Beskidu Dukielskiego.

Szanowni Państwo,
Mieszkańcy Gminy i Turyści,

Zwracamy się do Was z gorącym apelem o współdziałanie z burmistrzem Dukli i dyrektorem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w zwalczaniu, piętnowaniu aktów wandalizmu w miejscach publicznych i na szlakach turystycznych gminy Dukla. W ubiegłym roku został oznakowany w Wietrznie szlak rowerowy na Grodzisku w Wietrznie, w tym roku oznakowywany jest szlak łączący niebieski gminny szlak z zielonym na Grodzisku oraz projektowane są kolejne szlaki.
Okazuje się jednak, że niektórym osobom to przeszkadza, bo wyrywają słupki, tablice informacyjne, niszczą infrastrukturę na szlaku. Zniszczona została także luneta na Wzgórzu 534, gdzie znajduje się punkt widokowy, na górze Cergowej zniszczona tabliczka informacyjna, a także sukcesywnie odrywane są kierunkowskazy przy punkcie Informacji Turystycznej, wyginane też są tablice informacyjne na gminnym szlaku rowerowym. A sezon turystyczny się rozpoczyna. Te wszystkie braki trzeba uzupełnić i znowu wydać publiczne pieniądze. Dlatego prosimy o przeciwdziałanie wandalizmowi. Przez wspólne działanie przeciwstawimy się prymitywnym wandalom i ludziom złej woli niszczącym dobro publiczne w naszej gminie.

Prosimy o zgłaszanie aktów wandalizmu dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, który jest odpowiedzialny za utrzymanie szlaków turystycznych: tel. 13 43 30 335.

Szanujmy naszą wspólną pracę i nasze pieniądze…

Z wyrazami szacunku
pracownicy gminy Dukla i MOSiR Dukla