Ośrodek Kultury w Dukli i Pracownia Artystyczna “Bez Pośpiechu” zapraszają na wernisaż wystawy “Kołysane czy targane wiatrem…” Grafika – Monotypia i Linoryt, który odbędzie się 19 maja o godzinie 17.00 w Transgranicznym Centrum Wymiany Kulturalnej w Dukli, ul. Trakt Węgierski 38.

Zapraszamy w imieniu organizatorów.

Comments are closed.